blog | werkgroep caraïbische letteren

Jaarverslag 2022 Werkgroep Caraïbische Letteren

De Werkgroep Caribische Letteren heeft in 2022 vier keer vergaderd op 22 januari, 7 mei, 28 juni en 14 november.
Bestuursleden: Rita Rahman (Voorzitter), Michiel van Kempen (Vicevoorzitter), Peter Meel, Noraly Beyer, Charlotte Doornhein, Bert Reinders (Penningmeester), Raoul de Jong, Julien Ignacio en Paulette Smit (Secretaris).

Tiende Caraïbische Letterendag: spetterend beeld van het Caraïbische schrijven.

Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseerde de Werkgroep Caraïbische Letteren de tiende Caraïbische Letterendag, onder de noemer Alles is Anana. Daartoe openden zich de deuren van Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam.

Marian Markelo brengt haar ritueel. Foto © Lex Veerkamp

Wintipriesteres Marjan Markelo gaf de aftrap met een smeekbede en plengoffer aan de geesten voor wijsheid en voorspoed voor de Werkgroep, voor alle schrijvers en cultureel creatieve mensen. Rita Rahman, voorzitter van de Werkgroep Caraïbische Letteren, plaatste de werkzaamheid van de Werkgroep in het grotere verband van dekoloniserend gedachtegoed en een toenemende interesse voor de culturele achtergronden van de verschillende Nederlanders en Caraïbiërs in Nederland en overzee (tekst en beeld klik hier). Zij bood het eerste exemplaar van de lustrumuitgave Dat wij zongen aan de dichter Jit Narain aan, die was overgekomen uit Suriname.

(Hierbij de link naar de toespraak en foto’s)

Het boek, uitgegeven door DasMag in samenwerking met de Werkgroep, bevat 21 essays waarin auteurs van nu aandacht vragen voor Caraïbische schrijvers op wier schouders zij staan. Zo schrijft Astrid Roemer over Albert Helman, Gershwin Bonevacia over Pierre Lauffer, Tommy Wieringa over Boeli van Leeuwen, Antoine de Kom over Shrinivási, Albert Schaffer over Bernardo Ashetu, Ruth San A Jong over Michael Slory, Eric de Brabander over Tip Marugg, Michael Tedja over Hans Faverey enz.

Vervolgens kwam in drie gespreksronden, met verve geleid door Raoul de Jong en Milouska Meulens, een groot aantal van de schrijvers uit de bundel voorbij: Dean Bowen, Sanne van Hassel, Johan Herrenberg, Rihana Jamaludin, Ken Mangroelal, Marian Markelo, Roberta Petzoldt, Chris Polanen en Shantie Singh en de uit Suriname overgekomen Tessa Leuwsha. Vanwege een zandstorm kon de verbinding met de zich in Dubai bevindende oud-stadsdichter van Amsterdam Gershwin Bonevacia helaas niet tot stand komen.

In een eerste intermezzo werd jazzmusicus Ronald Snijders, winnaar van de Boy Edgar Prijs, in de bloemen gezet door Gerda Havertong vanwege zijn bijzondere verdiensten met zijn fluit, waarna Snijders naar de garderobe rende en samen met La Havertong het prachtige lied ‘Teri’ van Edgar Cairo ten gehore bracht, en een eigen compositie, ‘Tabla’. In een tweede, meer ingetogen intermezzo herdacht Charlotte Doornhein de eerder dit jaar overleden Curaçaose schrijfster van jeugdboeken en romans Diana Lebacs. Het programma werd afgesloten met een vurig pleidooi door Michiel van Kempen om aandacht voor ‘de Curaçaose Anton de Kom’ Medardo de Marchena die al vijf jaar vóór Anton de Kom een scherp antikoloniaal pamflet schreef, en dat met zijn internering moest betalen, en dat nu in vertaling van Aart Broek is uitgekomen. Als toegift las Raoul de Jong een fragment voor uit zijn volgend jaar te verschijnen boekenweekessay; De Jong is de eerste met Surinaamse roots die als auteur voor een boekenweekuitgave is gevraagd. De hele schrijversmeute werd door het goed opgekomen publiek beloond met een daverend applaus, daartoe enthousiast opgeroepen door de spreekstalmeesteres van dienst Sarita Bajnath.

DasMag/Werkgroep Caraïbische Letteren, 2022. 342 pagina’s. ISBN: 9789493248472. Prijs € 24,00

Voor programma en de inhoud van het lustrumboek klik hier.

De middag en de uitgave werden mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het Fonds 21.

Hierbij de link naar verslag en foto’s.

OPRICHTING STICHTING WERKGROEP CARIBISCHE LETTEREN

De werkgroep was het er al een tijd over eens dat het handig is om een eigen stichting te zijn zodat we subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten.

Op 13 oktober 2022 is de stichting Werkgroep Caribische Letteren officieel opgericht.

Het geheel kostte €650 en er zijn drie ‘Oprichters’: Voorzitter Michiel van Kempen, vicevoorzitter Rita Rahman Kempen en penningmeester Bert Reinders. Ook staan de werkgroep ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De werkgroep blijft verbonden aan de MdNL. Er zijn wel eigen statuten.

Samen met een deel van het persoonlijk archief en (een deel van) het archief van Edgar Cairo van vicevoorzitter Michiel van Kempen gaat het portret van Shrinivási dat in 2016 in opdracht van de Werkgroep Caribische Letteren is gemaakt door de Curaçaose kunstenaar Carl Ariza, naar het Nederlands Literatuurmuseum in Den Haag.

We hebben nadat het werk – een alternatieve triptiek opgebouwd uit verschillende panelen/doeken – naar Nederland is gekomen, pogingen in het werk gesteld om dit werk plus de andere twee opdrachtportretten (van Michael Slory en van Elis Juliana) onder te brengen bij verschillende instellingen, onder meer bij de OBA en andere bibliotheken, maar dat is niet gelukt. Het werk van Ariza is al die tijd door van Kempen bewaard. Nu gaat ook dit derde opdrachtportret in permanente bruikleen naar het Literatuurmuseum in Den Haag.

RUDOLF VAN LIERLEZING

De Rudolf van Lierlezing door Maurits Hassankhan heeft online plaatsgevonden op 4 februari 2022. De gehele bijeenkomst is opgenomen en staat op de blog van de WCL op Caraibisch Uitzicht.

Jaarverslag Werkgroep Caraibische Letteren

Dr Maurits Hassankhan

Programma
16.00 uur Welkomstwoord namens de Werkgroep Caraïbische Letteren door Dr. Peter Meel
16.05 uur Rudolf van Lier Lezing, getiteld Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving.

Een reflectie op de ontwikkeling van de Surinaamse multi-etnische en multiculturele samenleving van 1945 tot 2020, door Dr. Maurits Hassankhan
16.40 uur Reactie door referenten Dr. Ellen Neslo (onderzoeker bij het Instituut Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht) en Dr. Paul Tjon Sie Fat (onafhankelijk onderzoeker)
17.00 uur Discussie met de deelnemers
17.50 uur Sluiting

De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren. R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden.

Maurits Hassankhan is als docent geschiedenis verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als onderzoeker heeft hij zich toegelegd op de bestudering van de politieke geschiedenis van Suriname en etnische relaties na 1945 en op de geschiedenis van de Hindostaanse migratie naar Suriname vanuit het perspectief van contractarbeid en diasporavorming. Hassankhan was namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) lid
van de Nationale Assemblee van Suriname (2000-2005) en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Venetiaan III (2005-20

COLA DEBROTLEZING

De Cola Debrotlezing in de OBA is verschoven van 18 november 2022 naar 12 maart 2023 van 15.00-17.00 uur. Rita Rahman, voorzitter WCL, zal een lezing houden over het Caribisch perspectief in de literatuur en Raoul de Jong, bestuurslid, zal voordragen uit zijn werk. Noraly Beyer, ook bestuurslid, zal beiden interviewen.

CARIBISCHE LETTERENDAG 2023

Besloten is om de Letterendag van 2023 te wijden aan film in combinatie met Caribische literatuur. Eye Filmmuseum heeft zijn medewerking al toegezegd.

on 03.03.2023 at 18:40
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter