blog | werkgroep caraïbische letteren

Jaarverslag 2021

WERKGROEP CARIBISCHE LETTEREN

Vergaderingen, Voorbereidingen Letterendag, Van Lier en Cola Debrotlezing, OBA samenwerking, stichting in oprichting.

Het bestuur van de Werkgroep bestond dit verslagjaar uit: Rita Rahman (voorzitter), Michiel van Kempen (vicevoorzitter), Paulette Smit (secretaris), Bert Reinders (penningmeester), Peter Meel, Noraly Beyer, Charlotte Doornhein, Raoul de Jong en Julien Ignacio.

De Werkgroep Caribische Letteren heeft in 2021 vier keer vergaderd op 16 maart, 31 juli, 19 juni en 16 oktober 2021.

Door de coronapandemie is het aantal activiteiten beperkt gebleven. Wel zijn er voorbereidingen getroffen voor activiteiten die hopelijk in 2022 plaats zullen vinden.

CARIBISCHE LETTERENDAG

Deze zal plaats vinden in Rotterdam bij het HNI (Het Nieuwe Instituut). Thema wordt: Caribische Helden van nu en toen. Een koppeling van levende en dode schrijvers.

We gingen uit van een flink project in meerdere zalen en een bloemlezing uit het werk van oudere auteurs met essays van jongere schrijvers. Doel is de Caribische literatuur een plaats te geven naast andere literatuur in Nederland, niet als ‘apart plankje’. We willen niet alleen Surinaamse en Antilliaanse schrijvers, maar ook meerdere etnische groepen erbij betrekken. Het moet een viering worden van de Caribische cultuur. Met bijvoorbeeld een Caribische keuken met recepten die ter plekke gemaakt kunnen worden. Live muziek, omgevingsgeluiden, beeld. Het idee is om de dag te laten eindigen in bijzonder feest.

We hebben onze ideeën wat moeten beperken door de coronapandemie.

Er komt in samenwerking met DasMag een boekje met een bloemlezing van Caribische schrijvers met stukken tekst van hun ‘voorbeelden/helden’. De redactie wordt gedaan door bestuursleden Michiel van Kempen, Raoul de Jong en Julien Ignacio. 21 auteurs werken eraan mee; zij kiezen ook een fragment uit het werk voor een ‘voorloper’.

Op de dag zal tegelijkertijd ook aandacht zijn voor de nieuwe uitgave Album van de Caraïbische poëzie, in de redactie waarvan leden Noraly Beyer en Michiel van Kempen zitting hebben.

RUDOLF VAN LIER LEZING

De Van Lier lezing is gepland voor 4 februari 2022, online. Spreker zal Maurits Hassankhan zijn. De prognoses van het RIVM waren niet rooskleurig genoeg voor een ‘live’ bijeenkomst. Bestuurslid Peter Meel vraagt bij de audiovisuele dienst van de Universiteit naar de mogelijkheden voor streaming.

COLA DEBROT LEZING

Deze staat gepland op 4 juni 2022 in de OBA.

Raoul de Jong zal de lezing houden met als referent Julien Ignacio.

In 2023 zullen we deze twee jonge schrijvers de rollen om laten draaien zodat ze op deze manier elk op elkaars werk kunnen reflecteren en vragen stellen.

SAMENWERKING MET DE OBA

Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Werkgroep Caribische Letteren en de OBA. Onze lezingen zullen daar plaatsvinden en de OBA kan een beroep op ons  doen bij het vormgeven van activiteiten die met Caribische letteren van doen hebben. In het Huis van Alle Talen in de OBA is nu een collectie Caraïbische literatuur die beheerd wordt i.s.m. de Werkgroep.

OPRICHTING STICHTING WERKGROEP CARIBISCHE LETTEREN

De Werkgroep is het er over eens dat het handig is om een eigen stichting, zodat bijvoorbeeld voor subsidiëringstrajecten niet altijd  een beroep moet worden gedaan op het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

De bedoeling is om in 2022 de werkgroepsvorm om te zetten ineen stichtingsvorm. Dit kan helemaal elektronisch gedaan worden. Het geheel kost ca. €800. Er is een gesprek geweest met het Bestuur van de MdNL en dit heeft zich akkoord verklaard met de stichtingsvorm. Het proces is in gang gezet en de doelstellingen liggen bij de notaris die van het geheel een notariële akte zal maken. Er zijn drie bestuursleden nodig. Voorzitter Rita Rahman, vicevoorzitter Michiel van Kempen en penningmeester Bert Reinders zitten in ieder geval in het bestuur.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter