blog | werkgroep caraïbische letteren

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018 Werkgroep Caraïbische Letteren

Het bestuur bestond in het huidige verslagjaar uit: Michiel van Kempen (voorzitter), Tanja Fraai (vicevoorzitter, per december 2017 is zij uitgetreden), Paulette Smit (secretaris), Peter Meel, Noraly Beyer, Nazila Ahmadi (uitgetreden najaar 2018), Valika Smeulders en Charlotte Doornhein. Het bestuur kwam bijeen op 12 januari 2017, 13 april 2017, 29 november 2017 en daarnaast waren er verschillende bijeenkomsten en petit comité.

Drumworkshop tijdens de Caraibische Letterendag. Foto Nataly Linzey

Caraibische Jeugdletterendag

In het jaar 2017 hebben wij op 1 oktober in samenwerking met de OBA, voor het eerst een Caribische Letterendag voor de jeugd georganiseerd, de Caribische Letterendag Junior. Verschillende verdiepingen en ruimtes van de OBA aan de Amsterdamse Oosterdokskade waren hiervoor beschikbaar gesteld. Maar liefst 8 auteurs waren voor het evenement overgekomen uit de Caraïben, een vijftiental andere schrijvers uit Nederland en Vlaanderen gaf ook acte de présence. Daarmee werd het de grootste Caraïbische jeugdboekenmanifestatie ooit georganiseerd in Nederland.

De artistiek leider van de dag was bestuurslid en kinderboekenschrijfster Charlotte Doornhein. Ze baseerde het concept voor de dag rond kinder- en jeugdliteratuur op een eerder door haar uitgevoerde ‘Literaire trippelzone’ voor kinderen op Curaçao. Regisseur Rob de Kuiper werd aangetrokken om het geheel vorm te geven. De zakelijke leiding was in handen van Anja Steffens. Studenten begeleidden de kinderen door het gebouw, wat de positieve sfeer ten goede kwam.
De dag kwam tot stand met financiële steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Nederlands Letterenfonds, het Prins Bernhard Fonds Noord-Holland en het Fundashon di Artista, Curaçao. Ook hebben we aansluiting gezocht met de Black Achievement Month.

Het doel van de dag was:
1. Meer aandacht te verkrijgen bij het Nederlandse publiek voor Caraïbische kinder- en jeugdliteratuur en Caraïbische auteurs
2. De orale vertel- en hoorspeltraditie uit de Cariben inzetten om tot actieve verbeelding te komen
3. De belangstelling voor de kunst van het woord en de groeiende belangstelling voor de literatuur blijven stimuleren bij kinderen
4. Literaire producten uit de Nederlandstalige Cariben laagdrempelig aanbieden aan het Nederlandse en het Caraïbische publiek in Nederland.

De officiële opening vond plaats met een ritueel door de vertellers Dorothy Blokland en Guillaume Pool en de opening werd verricht door kinderboekenambassadeurs Monique en Hans Hagen om 11.30 uur. De vertellers verzorgden ook verhalen over de spin Anansi/Nanzi. Het doorlopende programma bestond uit het in- en uitlopen van verschillende workshops en activiteiten door groepjes kinderen in de leeftijd van 6-13 jaar. Enkele activiteiten waren ook voor ouders toegankelijk.

Het hart van de Caraïbische Letterendag werd gevormd door de Literaire TRippelzone. Acht Caraïbische kinderboekenschrijvers stonden verspreid in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) opgesteld en hielden korte interactieve theatrale voordrachten. De kinderen kwamen in kleine groepjes bij elke auteur langs en werden onderdeel van de voordracht. De Literaire TRippelzone duurde in totaal tweemaal 60 minuten.

Daarnaast werden er vier workshops verzorgd (van ca 45 minuten), namelijk:
1. Workshop Afro-house dance op het podium in de Theaterzaal (2x)
Afro House is één van de meest populaire dansstijlen van nu. De muziek is ontstaan in Afrika waar verschillende dj’s een mix maakten van House muziek en Afrikaanse drums en teksten. De dans volgde daar snel op, gebaseerd op de traditionele Afrikaanse dans, breakdance en house. Afro House is een energieke en krachtige dansstijl waar kinderen veel plezier aan beleven. De workshop werd gegeven door de bruisende danseres Precious Alvares.
2. Familieworkshop swingende muziek
Kinderen en hun ouders werden uitgenodigd om samen een feestje te bouwen. Het duo Bengalou verzorgde de workshop en nam allerlei instrumenten mee: 20 djembé’s, 8 doundouns (bastrommels met stokken), een balafoon (houten xylofoon), 10 trommels en 20 gevlochten shakers. De kinderen en hun ouders mochten de instrumenten bespelen en leerden enkele eenvoudige Afrikaanse, Surinaamse en Caraïbische liedjes.
3. Caraïbische tekenworkshop met illustrator
Een mooie tekening maken van Caraïbische (ei)landen en hun bewoners: kleurrijke dieren en/of mensen verschenen op het papier. Illustrator Mylo Freeman, bekend van haar succesvolle prentenboeken over prinses Arabella, gaf de kinderen tips en leerde ze trucs om de beelden tot leven te wekken op papier
4. Workshop geluksamulet maken van klei
De eerste bewoners van de Cariben waren indianen. Zij droegen geluks-amuletten. Kinderen gingen in deze workshop zelf een geluksamulet maken van klei. Ze konden hun inspiratie voor het amulet halen uit de Caraïbische rotstekeningen die indianen hebben gemaakt op de eilanden.

Bijzonder hoogleraar Caraïbische Letteren Michiel van Kempen verzorgde een lezing over Caraïbische kinderliteratuur door de eeuwen heen.

De deelnemende auteurs waren Diana Lebacs, Roland Roì Colastica, Jackie Bernabela, Liliana Erasmus, Loekie Morales, Indra Hu, Curt Fortin, Hilli Arduin, Guillaume Pool, Hans en Monique Hagen, Joke van Leeuwen, Lydia Rood, Marit Törnqvist, Marijke van Mil, Henna Goudzand Nahar, Mariska Hammerstein, Charlotte Doornhein en Anton van der Kolk

In de centrale hal van de OBA was een Caraïbische ‘boekenstraat’ met boekenstands van diverse uitgevers gericht op Caraïbische kinder- en jeugdboeken. Daar werden ook boeken gesigneerd.

Enkele reacties van de auteurs

“Al jarenlang worden er Nederlandse kinderboekenschrijvers uitgenodigd om naar onze
kinderboekenfestivals in de Cariben te komen. Dit is voor het eerst dat wij zijn uitgenodigd om naar NL te komen voor een kinderboekenfestival. Charlotte heeft naar ons geluisterd en het opgepakt.”

“Een volgende editie kan niet pas over vijf jaar komen!”

“We waren positief verrast door de sfeer, het is heel bijzonder geweest, we hebben nog nooit zoiets gedaan, de kinderen krijgen van alles mee en ze werden meegezogen in het spel. Leuk om het gebouw op deze manier te gebruiken. De OBA werd één groot speelveld waar je niet wist waar je nu weer heengeleid werd.”

Foto’s (van fotografe Nataly Linzey) en filmpjes van het evenement zijn te vinden op Youtube en de blogspot Caraïbisch Uitzicht.

Belangrijke evaluatiepunten waren dat geen enkel van de grotere, landelijke media aandacht heeft besteed aan dit grootste Caraïbische jeugdfestival, en dat we onze moeten bezinnen op de enorme aanslag op de energie en inzet die gevraagd wordt van de Werkgroepsleden.

 

Stephan Sanders. Foto Paulette Smit

Cola Debrotlezing

In 2018 gaf op 16 februari Stephan Sanders de 5e Cola Debrotlezing in de OBA.

De Cariben worden vaak gezien als het ideale voorbeeld van een multiculturele samenleving, racisme speelt niet of nauwelijks een rol en verschillende etnische groepen leven moeiteloos naast elkaar. Maar klopt dit beeld wel met de werkelijkheid? Dit was de hoofdvraag van de lezing die een uur duurde, waarna er een vraaggesprek plaatsvond tussen Sanders en hoogleraar Caribische Letteren en voorzitter van het bestuur van de Werkgroep Caribische Letteren, Michiel van Kempen. Aansluitend kreeg het publiek ook gelegenheid om vragen te stellen.
De opkomst viel ons enigszins tegen, er waren ongeveer 60 mensen, we hadden meer ingeschat; vermoedelijk was een deel van het traditionele publiek aanwezig bij twee andere Caraïbische manifestaties op dezelfde datum.
De reacties waren zeer positief, er is behoefte bij het publiek om te reflecteren over deze ‘issues’.
De tekst van de lezing verscheen in enigszins bekorte vorm in De Groene Amsterdammer van 28 februari 2018 en in zijn geheel op Caraïbisch Uitzicht onder de titel ‘Het kapitaal van de morele welwillendheid,’

Caraibisch Uitzicht
De blogspot telt ca. 4500 bezoekers per dag. Met de publicatie van de tekst van Stephan Sanders’ Cola Debrotlezing kwam het totaal aantal berichten op 12.000.

Het adres van de Werkgroep fungeert als vraagbaak voor velen die hun weg zoeken binnen de Caraïbische culturele wereld.

Paulette Smit, secretaris

on 15.02.2019 at 16:03
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter