blog | werkgroep caraïbische letteren

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag Werkgroep Caraïbische Letteren verenigingsjaar 2012-2013

Bestuurssamenstelling
Aan het begin van het verenigingsjaar (maart 2012) bestond het bestuur uit Peter Meel (voorzitter), Igma van Putte-de Windt (vice-voorzitter), Michiel van Kempen (penningmeester), Kirsten Dorrestijn (secretaris), Matthijs Ponte, Carl Haarnack, Paulette Smit, Noraly Beyer (leden). Alex Reinders is afgetreden als lid en heeft zitting genomen in de adviesraad. Begin 2013 heeft Aart Broek de functie van penningmeester overgenomen van Michiel van Kempen.

Corresponderende leden zijn gebleven: Ruth San A Jong (Suriname), Carel & Chila de Haseth (Curaçao), Wim Rutgers (Aruba) en Wycliffe Smith (Sint Maarten).

 

Slory

Michael Slory

Adviesraad
Alex Reinders heeft zitting genomen in de adviesraad. Zodoende bestaat de Adviesraad momenteel uit: Joyce Goggin, Lilian Gonçalves-Ho Kang You, Henry Habibe, Jennifer Smit en Alex Reinders.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde 10 september 2012 en 14 januari 2013.

ACTIVITEITEN
De belangrijkste en meest omvangrijke activiteit van de Werkgroep Caraïbische Letteren is elk jaar de Caraïbische Letterendag. De komende Letterendag is de vijfde editie, een lustrum. De Werkgroep heeft besloten de jubileumviering groots aan te pakken. Om meer ruimte te creëren deze activiteit voor te bereiden is besloten om de Letterendag van 2012 over te slaan en het lustrum in 2013 te vieren.

De Werkgroep organiseerde in het verslagjaar de volgende activiteiten:

Literatuurdag bij de Vereniging Ons Suriname
Op 23 september 2012 organiseerde de Werkgroep Caraïbische Letteren in samenwerking met de Leerstoel West-Indische Letteren van de UvA en de Vereniging Ons Suriname een ‘literatuurdag’ bij Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. In het eerste deel vertelden vijf promovendi die hun proefschrift schrijven bij prof. Michiel van Kempen met wat voor onderzoek zij bezig zijn aangaande de literatuur en cultuur van Suriname en de voormalige Antillen. Het publiek kreeg gelegenheid om van gedachten te wisselen met de onderzoekers. In het tweede gedeelte was er een boekenmarkt met interviews en voordrachten met schrijvers, o.a. Orchida Bachnoe, T. Martinus (Quinsy Gario) en Michiel van Kempen. Er was een rechtstreekse Skype-verbinding met Paramaribo, waar Michael Slory vertelde over zijn nieuwe dichtbundel ‘Torent een man hoog met zijn poëzie’. Sanne Landvreugd verzorgde een muzikale omlijsting.

 

Sinterklaasavond
Op 6 december organiseerde de Werkgroep in Theater Perdu in Amsterdam een ‘alternatieve’ Sinterklaasviering. Dichters Hilli Arduin, Romeo Grot, Michiel van Kempen, Charl Landvreugd, Frans Lopulalan, Diana Ozon, Scott Rollins en Quito Nicolaas droegen gedichten voor. De dichters werden afgewisseld door essays van verschillende genodigden. Vertaalster en natuurkundige Amparo Garcia Celma vertelde hoe de Spanjaarden de teloorgang van hun stierenvechten ervaren. Aart Broek haalde herinneringen op aan de Antilliaanse Sint Nicolaas. Filosofe Solange Leibovici nam ons mee naar Frankrijk en zette de Turkse baardman af tegen de lieve Kerstman uit la douce France. Arnold-Jan Scheer vertelde over de Sinterklaastradities in Europa en Afrika. Het ‘Sinterklaastrio’ zorgde voor muzikale intermezzo’s. De Werkgroep had voor alle gasten ‘slavenvrije’ chocoladeletter van Tony Chocolonely en bij Uitgeverij In de Knipscheer waren boeken geregeld die we als surprise aan de deelnemers hebben geschonken. Raymi Sambo presenteerde de avond.

Hiernaast stond 2012 in het teken van voorbereidingen voor dit jaar. De Werkgroep heeft de lustrumviering van de Caraïbische Letterendag 2013 inhoudelijk voorbereid en bij verschillende fondsen subsidies aangevraagd. De komende Caraïbische Letterendag zal plaatsvinden op vrijdag 29 november 2013 in het MC Theater en staat in het teken van ‘poëzie en muziek’.

Cola Debrot-lezing
De Cola Debrot-lezing zal waarschijnlijk plaatsvinden op 1 juli 2013. De Werkgroep heeft schrijver en dichter Antoine de Kom gevraagd een lezing voor te bereiden. Op 1 juli, ‘Keti koti’ wordt onder de Surinamers de afschaffing van de slavernij herdacht. In 2013 is dat precies 150 jaar geleden. De Cola Debrot-lezing staat komend jaar dan ook in het teken van de slavernijherdenking. Antoine de Kom wil een statement afgeven over de nog voelbare gevolgen van de slavernij. Dit doet hij in overleg met Joan Ferrier.

 

Schrijversportretten
In opdracht van de Werkgroep is kunstenaar Carl Ariza (geboren op Curaçao, en werkt en woont daar) bezig met een geschilderd portret van de Surinaamse dichter Shrinivási. Dit is het derde schrijversportret waartoe de Werkgroep opdracht heeft gegeven. De eerdere twee portretten werden namens de Werkgroep door Michiel van Kempen aan het Nederlandse Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag in permanente bruikleen afgestaan. Het gaat om het driedimensionale beeld van Tirzo Martha van de dichter Elis Juliana en het kunstwerk in groot formaat boekvorm van Dhiraj Ramsamoedj waarmee hij de dichter Michael Slory portretteerde. Afgelopen verenigingsjaar heeft de Werkgroep opdracht gegeven aan Nicolaas Porter om schrijversportretten te maken.
Blogspot en Facebook
Ook dit jaar zijn er weer veel berichten geplaatst op de drukbezochte blogspot Caraïbische Uitzicht http://caraibischeletteren.blogspot.com/. Afgelopen verenigingsjaar werd het vijfduizendste bericht gepubliceerd. De weblog fungeert als digitale verzamelplaats van nieuws en debat rondom Caraïbische literatuur en cultuur. De blog is al door meer dan 1,9 miljoen mensen bezocht.
De berichten van Caraïbisch Uitzicht worden ook geplaatst op de Facebook-pagina van de Werkgroep (‘Werkgroep Caraïbische Letteren’). Tot nu toe hebben 503 mensen de pagina geliked, dat zijn er 328 meer dan vorig jaar.
Kirsten Dorrestijn, secretaris Werkgroep Caraïbische Letteren. 23 maart 2013.

on 23.03.2013 at 13:07
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter