blog | werkgroep caraïbische letteren

J.K.Z. Lampe – Ten afscheid van de oude Protestantse Kerk te Oranjestad

Stemmen, die eens waren, zweefden
Op den schommel van den toon,
Toen voor ’t eerst voor hen, die leefden,
Zich dees kerk ontsloot zo schoon.
Nu ten afscheid is een lied,
Wat ’t nageslacht u, kerk, weer biedt,
Lovend God, Die al de tijden
U hield staand’ in vreugd’ en lijden.

Nimmer kan bij ons vervagen
De herinn’ring aan u, kerk,
Waar als kind wij zijn gedragen
Naar de doopvont door uw werk;
Waar bevestigd had ons ‘Ja!’
Wijl, toen klonk ’t halleluja.
Ons belijdenis des gelove
Bij het huw’lijk ons beloven.

Houden voor het laatst uw muren,
Wat ons lofgezang vertelt,
Want het zal niet lang meer duren,
Dat des slopers hand u velt.
Vaarwel oude Kerk, vaarwel!
G’ hebt gedaan uw plichten wel,
Trouw’ getuige van wat ’t leven
Ons op aard’ hier heeft gegeven.

[Uit: J.K.Z. Lampe, Gedichten. Aruba: Eigen beheer, 1956, p. 39.]


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter