blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Irakese academica schreeuwt haar woede uit over bombardementen op de universiteit van Mosul

door Lieven De Cauter

Een tegenbeeld van de aanslagen in Zaventem en Brussel: de luchtbombardementen van de afgelopen dagen op de universiteit van Mosul. Uit een mailbericht dat cultuurfilosoof Lieven De Cauter ontving van een Irakese academica, die haar woede en wanhoop uitschreeuwt, valt veel te leren.

 

bombardement-van-universiteit-van-mosul-21.03.16

Een foto van de luchtaanvallen die de Irakese academica ons toestuurde

 

Gisteren mailde een overigens zeer beminnelijke Irakese academica, die ik herhaaldelijk mocht ontmoeten, de volgende noodkreet rond over bombardementen in Mosul, het is bijzonder leerzaam om juist nu, met de aanslagen in Brussel voor ogen, haar bericht aandachtig te lezen:

“De criminelen van de Amerikaanse coalitie hebben de laatste twee dagen verscheidene faculteiten van de universiteit van Mosul gebombardeerd en vernietigd onder het mom van de strijd tegen ISIS. Meestal vinden airraids plaats ‘s nachts. Maar nu bombarderen de Amerikaanse agressors de universiteit overdag, het betekent dat zij uit zijn om het plegen van een massaslachting onder de studenten en docenten van de universiteit. Meer dan 200 burgers zijn gedood en het 600 mensen zijn gewond.

Het lijkt erop dat de Amerikaanse luchtmacht een soort van viering organiseert als herinnering aan hun criminele invasie en bezetting van Irak op 19 maart 2003, door een nieuw bloedbad onder onze kinderen, jonge studenten en burgers. Schaamte en schande over alle NAVO-landen die aandringen om deel uit te maken van deze coalitie en die dus medeplichtig te zijn aan deze afschuwelijke misdaden. Als de democratie en de vrijheid van deze landen berusten op het bloedvergieten van onze kinderen, dan veroordeel en verwerp ik hun hun racistische, onmenselijke samenlevingen, omdat zij deze massaslachtingen ondersteunen met hun belastingen en hun misleidende, hypocriete media. De Amerikaanse regering en hun NAVO-bondgenoten creëren steeds meer haat en terrorisme met hun brutale, terroristische air raids.

Niemand kan kijken naar de uiteengereten lichamen van hun geliefden die van onder het puin komen, zonder een deel van zijn ziel en geloof in menselijke waarden te verliezen. En dit is wat de Amerikaanse indringers gepland hebben, toen ze besloten om Irak en andere landen te bezetten. Na 25 jaar van moord, gedwongen verplaatsing en de vernietiging van de hele infrastructuur van het land, van geweld en ellende, zie ik geen einde aan deze catastrofe.’

Einde citaat. Over deze bombardementen, met 200 slachtoffers en 600 gewonden (dat is in de grootteorde van 10 keer de aanslagen in Brussel!), allemaal onschuldige burgers, vaak jongeren, heb ik in onze media niets vernomen. De mail geeft een idee hoe woedend de mensen in het Midden-Oosten. Bij uitbreiding geeft het ook een idee hoe diep de woede zit, bij hen die afkomstig zijn uit het Midden-Oosten, of zich ermee identificeren. We moeten die woede eindelijk eens ernstig nemen.

En onze media moeten beter hun best doen om over de wandaden van de coalitie te berichten, deze luchtbombardementen op de universiteit van Mosul zijn geen akkefietje, maar een grootschalige oorlogsmisdaad. Het verdient ook aanbeveling om haar woede-uitbarsting te lezen en te herlezen. Dat elke luchtaanval meer terroristen voortbrengt, dat zij, ik herhaal: een beminnelijke academica, onze democratieën verwerpt als misdadig en hypocriet, dat ze wanhopig is. Dit moeten we allemaal overdenken, ook terwijl we geschokt zijn, of zelfs in shock over de aanslagen hier in Brussel en Zaventem. We moeten uit de spiraal van geweld en tegengeweld stappen. Maar hoe? Helaas staat dat niet in haar mail, ook zij ziet geen uitweg.

Nu ik toestemming heb kan ik de identiteit van de schrijfster onthullen: Prof. dr. Souad Al Azzawi.

Hier een korte bio: Dr. Souad Naji Al-Azzawi is a former Vice-President of Mamoun University of Scientific Affaires; former professor of environmental engineering at Baghdad Univ., recipient of the 2003 Nuclear-Free Future Award for her work on environmental contamination after the Gulf War in Iraq.

Een fantastische, innemende vrouw, die sinds het prille begin betrokken was bij het Brussells Tribunal tegen de illegale invasie van Irak.

[van demorgen.be, dinsdag 22 maart 2016]

on 24.03.2016 at 13:56
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter