blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Inspirerend, baanbrekend en vooruitstrevend’

door Amanda Palis

PARAMARIBO – ‘Inspirerend, baanbrekend en vooruitstrevend’. Zo luidde de motivering bij de onderscheiding van Carla Bakboord en Asha Mungra met de Golden Gavel Award, vrijdagavond in het Lalla Rookh Gebouw. Deze uitreiking is voor de tweede keer georganiseerd door het Platform voor Politiek Actieve Vrouwen.

 

Carla Bakboord (l) en Asha Mungra zijn onderscheiden met de Golden Gavel Award. Foto: Stefano Tull

De Golden Gavel Award – in de vorm van een voorzittershamer – wordt toegekend aan vrouwen met een leiderschapspositie die zich inzetten voor de politieke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen in Suriname.

Ruth Wijdenbosch en Indradebie ‘Marijke’ Djawalapersad waren de eersten die in april 2016 deze Award ontvingen. “We moeten meer onze mensen waarderen, mensen die zich inzetten voor een betere maatschappij. En dat willen wij doen met de Golden Gavel Award”, vertelt Angelic del Castilho, voorzitter van het platform.

Op basis van hun verworvenheden werden Bakboord en Mungra genomineerd op de Facebook-pagina van het platform. Zij werden volgens Del Castilho vooral gekozen voor hun baanbrekende werk – in de politiek en in het algemeen – voor vrouwen en bestrijding van geweld tegen vrouwen.

“We kunnen zowel Bakboord als Mungra zien als vrouwen die een liberale instelling hebben. Daarnaast zijn ze vooruitstrevend en inspirerend en ze hebben baanbrekend werk verricht. Ze zijn voorgedragen door andere vrouwen die hen op deze manier een blijk van waardering bieden.”

Mungra die vooral bekendstaat om haar uitgesproken mening over de politiek en politici, is van huis uit arts maar heeft zich daarnaast altijd ingezet voor vrouwen en hun rechten. Eén van haar grootste prestaties is haar inzet voor het afschaffen van de Aziatische huwelijkswet die 133 jaar heeft bestaan.

“Mijn opa en vader zijn altijd vrijdenkers geweest en hebben hun kinderen ongeacht hun geslacht gestimuleerd om te vechten voor wat recht is”, zei Mungra tijdens haar toespraak. “Ik hoop dat andere jonge vrouwen vooral geïnspireerd raken en zullen blijven vechten voor de positie van de vrouw in onze samenleving.”

Bakboord, die zich onder meer als socioloog heeft ingezet voor bestrijding van geweld tegen vrouwen, zei: “Zonder hulp van andere vrouwen en mannen was ik misschien niet zo ver gekomen. Met hun ondersteuning en hulp hebben wij veel vrouwen die geweld hebben ervaren kunnen helpen. Deze Golden Gavel is even veel van hen als het van mij is.”

[uit de Ware Tijd, 04/03/2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter