blog | werkgroep caraïbische letteren

Inmiddels 8e editie van De geschiedenis van Suriname verschenen

door Hans Ramsoedh

Van De geschiedenis van Suriname van Hans Buddingh’ is inmiddels de 8e editie recentelijk verschenen. De eerste druk verscheen in 1995.

Deze 8e editie is een herziene en geactualiseerde pocketuitgave. In de oudere hoofdstukken onder meer over slavernij , de koloniale samenleving en de koloniale economie zijn er aanpassingen gedaan waarbij gebruik is gemaakt van nieuw onderzoek en nieuw verschenen publicaties. Daarnaast zijn in deze editie de ontwikkelingen in Suriname tot 2021 verwerkt.

De Geschiedenis van Suriname beschrijft vier eeuwen geschiedenis sinds de eerste kolonisatie aan het begin van de zeventiende eeuw tot de verkiezing van ‘sheriff’ Santokhi als president. Baseert de auteur zich voor de ontwikkelingen tot 1980 primair op secundaire bronnen, voor de periode na 1980 put hij vooral uit eigen journalistieke waarneming. Voor geïnteresseerden in moeizame processen van natievorming, de pijnlijke naweeën van dekolonisatie en de persistentie van de Surinaams-Nederlandse omstrengeling is De Geschiedenis van Suriname een vlot en inzichtelijk boek en daarmee ook voor een breed publiek toegankelijk. Deze publicatie geldt nog steeds als een standaardwerk over Suriname en is daarmee tevens een van de beste boeken over de geschiedenis van Suriname. Hans Buddingh’ is in het dagelijks leven eindredacteur bij NRC Handelsblad en geldt als een Surinamekenner bij uitstek.

Hans Buddingh’, De geschiedenis van Suriname. Amsterdam 2021: Rainbow. ISBN 978 90 417 12516, 604 pp, € 12.

Hans Ramsoedh

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter