blog | werkgroep caraïbische letteren

Inheemse vrouwen actief in COICA

door Josien Aloema-Tokoe, vanuit Quito, Ecuador

Tijdens het afgelopen congres van de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonia), gehouden in Iquitos, Peru, in november 2009 werd ik gekozen als een van de gebiedscoördinatoren voor mensenrechten, politiek en sociale zaken op voordracht van de OIS (Organisatie voor Inheemsen Suriname).

Er zijn twee vrouwen die zitting hebben in het uitvoerend orgaan van de COICA, dat ben ik zelf en de ander is van Guyana, Apa voor het gebied Vrouwen en Familie, maar op dit moment heb ik dit gebied ook onder mijn hoede, omdat zij niet naar hier kan afreizen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Ik heb de Wereldbank zover kunnen krijgen om mijn ticket naar hier te betalen na een vergadering met de Wereldbank in Washington. Ook de BIC (Bank Information Centre) heb ik om een bijdrage gevraagd. Ik ben nu vanaf 18 september hier in Quito, Ecuador, om richtlijnen te geven aan het goed functioneren van de COICA, want onze Algemeen Coördinator is ook niet in staat om naar hier te komen om het kantoor te coördineren. Ik ben ook gevraagd geworden om de vrouwenworkshop (taller de mujeres) te begeleiden voor de COICA, die hier plaats had van 12 tot 17 oktober j.l. Ik ben aldoor bezig met Inheemse zaken. Met betrekking tot het vraagstuk van klimaatsverandering (Redd, Redd+ etc.) moeten we ook

veel participeren vanuit de COICA. Ik ben nu bezig om een case study te maken met betrekking tot het vraagstuk van Inheemse vrouwen en klimaatsverandering voor weer een andere workshop in de Philippijnen vanuit de positie van de COICA. Die zal plaats vinden op 18 en 19 november 2010. Er is veel werk voor ons en we proberen vanuit de COICA met de donoren de Inheemsen van het Amazonebekken toch op een adequate manier via workshops de informatie te brengen en hun stem te laten horen op het Internationaal forum.

De website van de COICA vindt u door hier te klikken.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter