blog | werkgroep caraïbische letteren

Inheemse voorwerpen dreigen te verdwijnen

door Gilliamo Orban

Paramaribo – Inheemse jongeren lijken niet geïnteresseerd te zijn in de gebruiksvoorwerpen, waarmee hun voorouders eeuwenlang het leven in het bos hebben getrotseerd. Ook veel ouderen lijken niet te proberen om de jeugd te overtuigen van het belang van het behoud van hun cultureel erfgoed. Het gaat om onder meer de matapi, manari, de op handgeweven en geknoopte katoenen hangmat, pijl en boog en kurkuru.

“Er is geen nieuwe aanwas van jongeren die deze gebruiksvoorwerpen willen vervaardigen en gebruiken. Hierdoor gaat een deel van onze cultuur in rook op”, jammert Harriet Vreedzaam-Joeroeja, basya van Pierrekondre Kumbasi.

Harriet Vreedzaam-Joeroeja, basya van Pierre Kondre Kumbasi, legt uit over de geweefde hangmat uit, terwijl de jonge inheemse Cylene France, medewerker van de Vids, het kunstwerk bewondert. (Foto:  Claudio Barker)


Daarom heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) vrijdag een expositie gehouden over inheemse gebruiksvoorwerpen in het gebouw van het Institute for Graduate Studies. “We willen dat het nut van onze voorwerpen niet verloren gaat en we het belang van een stuk cultuur inzien”, benadrukt de basya van Pierrekondre Kumbasi.

Zij haalt aan dat de Vids reeds is gestart om tweetalig onderwijs in te voeren op de basischolen, waarbij kinderen wordt geleerd om in het inheems te tellen. Een pilotproject wordt nu uitgevoerd op de onderwijsinstellingen te Galibi en Powakka. Galibi heeft twee Kalinya dorpen (Langaman en Christiaankondre) terwijl Powakka een Lokono gemeenschap is. Ook is de Vids van plan om jongeren van dorpen te leren hoe ze de gebruiksvoorwerpen kunnen vervaardigen.
Vreedzaam-Joeroeja benadrukt dat de voorwerpen worden gemaakt van materiaal uit de natuur. “Inheemsen en de natuur gaan hand in hand. Daarom zullen we nooit toestaan dat onze bossen worden vernietigd”, haalt Vreedzaam-Joeroeja aan.

[uit de Ware Tijd, 13/08/2012]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter