blog | werkgroep caraïbische letteren

Indonesië stelt fondsen beschikbaar voor behoud Javaanse cultuur in Suriname

Indonesië benadrukt het belang van het behoud van de Javaanse cultuur in Suriname en kondigde de toekenning aan van het fonds voor twee belangrijke projecten, namelijk een Culinary Craft & More markt en documentatiecentrum voor de geschiedenis van Javaanse migratie naar Suriname ter waarde van US $ 100.000.

Coronie. Foto © Michiel van Kempen

Dat kwam naar voren tijdens de 6e Indonesië – Suriname Joint Commission Meeting (JCM), die mede werd voorgezeten door de directeur-generaal voor Amerikaanse en Europese Zaken, het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Ngurah Swajaya en de permanente secretaris voor Geopolitieke Zaken en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van Suriname, ambassadeur Miriam Mac Intosh.

De discussies vonden virtueel plaats in een sfeer van sterke, vriendschappelijke en langdurige relaties.

De bijeenkomst begon formeel met de opmerkingen van de minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno L.P Marsudi, en de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname, Albert Ramdin.

Beide ministers onderstreepten het belang van dit mechanisme bij het verdiepen van de politieke dialoog en bevestigden opnieuw hun sterke verbondenheid om de bilaterale betrekkingen verder te versterken, vooral in de context van de huidige pandemie, het economisch herstel en andere gemeenschappelijke uitdagingen.

Beide partijen herhaalden hun sterke inzet om de sociaal-culturele samenwerking verder te versterken en andere mogelijke samenwerkingsgebieden te versterken, zoals handel, investeringen, infrastructuur, landbouw, bosbouw, klimaatverandering, gezondheid en toerisme.

In haar openingstoespraak benadrukte minister Marsudi het cruciale belang van deze bijeenkomst voor Indonesië en Suriname als hechte partners.

Ze benadrukte het cruciale belang van het waarborgen van een billijke en eerlijke toegang tot vaccins, ook door middel van multilateralisme op het gebied van vaccins; versnellen van economisch herstel; en het versterken van de samenwerking om mondiale problemen aan te pakken, met name op het gebied van klimaatverandering.

Minister Ramdin betuigde zijn oprechte condoleances, mede namens de regering en het volk van de Republiek Suriname, voor de natuurrampen in Indonesië.

Hij onderstreepte het belang van solidariteit en mondiaal leiderschap, vaccin-multilateralisme; versterking van de samenwerking op het gebied van handel en investeringen, met inbegrip van voortdurende steun voor creatieve industrieën en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en duurzame ontwikkeling.

Beide partijen gingen in op de uitgebreide wederzijds voordelige samenwerking die de komende jaren concreet moet worden opgevolgd.

Dit omvat samenwerking en capaciteitsopbouw om de doelstelling te versterken of de klimaatuitdaging aan te pakken, onder meer op het gebied van bosbeheer, bescherming van mangrovebossen en het bereiken van de ambitieuze doelstelling van emissiereductie.

Beide delegatiehoofden wisselden van gedachten over binnenlandse, bilaterale en multilaterale kwesties, met name over billijke toegang tot vaccins en economisch herstel.

Beiden kwamen overeen om de interactie tussen zakenmensen uit beide landen te vergemakkelijken.

Ambassadeur Swajaya benadrukte verder het belang van het versterken van handelsbetrekkingen door wederzijdse handel te versterken en handelsuitwisselingen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een digitaal platform voor handelsbeurzen.

Indonesië ziet het potentieel van Suriname als een knooppunt voor export naar Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Ambassadeur Mac Intosh benadrukte de sterke culturele en historische band tussen de twee landen en bevestigde het hoge niveau van begrip, respect en besluitvorming bij de uitvoering van de bilaterale agenda.

Bijzondere nadruk moet worden gelegd op economisch herstel als gevolg van de COVID-19-pandemie; gericht op onder meer handel, investeringen en infrastructuur.

Om nog sterkere economische betrekkingen op te bouwen, waren beide partijen het erover eens dat de creatieve aanpak moet worden voortgezet.

Dit omvat het aanzienlijke economische potentieel voor Indonesië en de CARICOM om handelsovereenkomsten te ontwikkelen om grotere zakelijke interacties tussen de lidstaten van CARICOM en Indonesië te vergemakkelijken.

Beide partijen kwamen ook overeen om de bestaande samenwerking voort te zetten, zoals kunstmatige inseminatie, diplomatieke training, onderwijs, kustontwikkeling en behoud van mangrovebossen, capaciteitsopbouw in de landbouw, de vernieuwing van de samenwerking tussen zustersteden (Bantul – Paramaribo en Yogyakarta – Commewijne), en uitbreiding met betrekking tot bij het MOU over culturele samenwerking.

Indonesië zet zich in om de capaciteitsopbouw op het gebied van verpleging en defensie en de oprichting van een Indonesisch Cultureel Huis (Rumah Budaya Indonesia) in Suriname voort te zetten.

Na afloop van de bijeenkomst spraken beide partijen hun voldoening uit over het tastbare resultaat van de 6e Gemengde Commissie en besloten ze nauw te blijven samenwerken, via het mechanisme van de Gemengde Commissie, aan verschillende kwesties om de bilaterale agenda verder uit te voeren.

Beide partijen kwamen overeen om een ​​actieplan en een routekaart te ontwikkelen om de tijdens de bijeenkomst gemaakte afspraken uit te voeren.

Afgesproken werd dat de volgende JCM Meeting in 2023 in Paramaribo op een wederzijds geschikte datum zou plaatsvinden.

[van GFC Nieuws, 3 mei 2021; van de GFC Nieuwsredactie]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter