blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

In memoriam Zuster Elizabeth Streefland

Dordrecht, 11 juli 1920 – Leusden, 1 augustus 2022

door William Man A Hing

Begin augustus 2022 overleed in Leusden in de leeftijd van 102 jaar zuster E.A. Streefland. Zij nam in 1949 het werk van pionier ds Hugo van Dalen over en beleefde door veel inspanning de vestiging van een protestantse gemeente voor de Chinese kolonie in Suriname.

Zr E.A. Streefland: eerste rij zittend van rechtsuit op de vierde plaats.
Bron: Topografische Atlas Rijksarchief Utrecht, coll. EBG nr. 893.82

Ter voorbereiding van haar werk ging zij in Duitsland een opleiding volgen bij een taalkundige die haar onderwees in de Hakka-taal die door de dominante groep van Surinaamse Chinezen werd gesproken. Bijgestaan door families van het eerste uur zoals: br. Ng A Foe, zr. P. Chin-Tjin A Sie, Tjin Tham Sjin, Chin On, Tjoe A Long, Fa-Sie-Oen en vele anderen konden de (Nederlandse) preken van Zr. Streefland in het Hakka worden vertaald en voorgedragen.

Over de ervaringen met haar parochianen schreef zij na veelvuldig huisbezoek een essay voor Schakels ( S43) in 1961.

De werkzaamheden van de kleine gemeente werden van de Gravenstraat (terrein Noorderstadskerk), na een tijdelijk verblijf bij de Stadszending aan de Burenstraat, overgebracht naar de Dr Sophie Redmondstraat alwaar een eigen kerkgebouw kon worden ingewijd op 2 maart 1958. De kerk werd genaamd Tshoeng Tjien Kerk (Kerk van het Ware Geloof) (1) en maakte deel uit van de Surinaamse Evangelische Broedergemeente.

Zr. Streefland beëindigde haar werkzaamheden in 1962 en keerde na 16 tropenjaren terug naar Nederland waar zij zich in Zeist vestigde.

Als haar opvolger werd een jonge predikant ds. Paul Chan To-Kuen (2) uit Hong Kong aangetrokken. Deze trad vervolgens met de Surinaamse Grace Jong in het huwelijk waarna hij besloot zich voor goed te vestigen in Suriname. Door zijn televisie-optredens in de eigen taal in het kader van het Comité der Christelijke Kerken kreeg de Chinese Kerk veel aandacht en nieuwe leden.

In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de Tshoeng Tjien Kerk, gevestigd aan de Dr Sophie Redmondstraat, dankzij de vele inspanningen van diverse voorgangers (onder anderen: br. Frits Mastenbroek), trouwe leden en medewerkers dit jaar haar 75-jarig jubileum vermag te herdenken. 

Noten

(1) 崇 真 教 堂 ( 蘇 里 南 基 督 教 教 會 團 );
(2) ds Paul Chan To-Kuen ( 陳 道 強 牧師)

Literatuur
Streefland, E.A. De Chinese bevolkingsgroep, in: Schakels S43 (1961);


Man A Hing, W.L., De invloed van missie en zending op de integratie der Chinezen, in: OSO jrg. 5 (1986);
Zijlmans, G.C. en H.A. Enser, De Chinezen in Suriname. 蘇利南華人. Barendrecht: Batavia, 2002. I.h.b. pp 114 e.v. en 132; ISBN 90 806 479 3 4.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter