blog | werkgroep caraïbische letteren

In Memoriam Siegfried Werners

[van de redactie van de Ware Tijd Literair]

Op 26 december 2017 is in Bloemendaal, Nederland overleden Siegfried Edmund Werners. Op deze literaire pagina van de Ware Tijd besteden we aandacht aan hem, en wel om drie redenen.

Siegfried Werners

Werners heeft jarenlang de rubriek Buitenlands gebeuren geschreven voor deze krant. De titel spreekt voor zich.
Siegfried werd geboren op 7 april 1929 in Paramaribo, zijn moeder was Cornelia Werners; zijn (half)broers waren bekenden in de Surinaamse samenleving. De arts Percy Werners, en Ir. Frank Essed, politicus, minister en bedenker van vele technische plannen, zijn inmiddels overleden. Zijn jongere broer Harold Riedewald, advocaat, werd vermoord op 8 december 1982. Daarnaast is er nog een jongere zus, Carla Esajas-Werners. Siegfried bezocht de Hendrikschool, waar hij zijn diploma ontving in 1944. Daarnaast heeft hij diverse opleidingen doorlopen, onder andere op de Rechtsschool en was hij ambtenaar bij het gouvernement. Vanaf 1954 studeerde hij Rechten aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, waarna hij stage liep bij de Verenigde Naties en een vervolgstudie afrondde in internationaal recht aan de Columbia University te New York. In 1966 promoveerde hij in Amsterdam op het proefschrift Presiding officers in the United Nations (uitgegeven door Erven F. Bohn, 1967).

 

Siegfried Werners

Zijn carrière bracht hij vooral door in de diplomatieke dienst. Aanvankelijk was hij van 1966 tot 1971 de tweede man op het Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Suriname in Den Haag. In 1971 keerde hij terug naar Suriname met zijn gezin. Als hoogleraar was hij verbonden aan de Universiteit van Suriname van 1971 tot 1976, terwijl hij zich als secretaris ook bezig hield met de uitgave van het Surinaams Juristenblad en diverse publicaties uitbracht voor de Universiteit. In 1976 stapte hij als hoofdambtenaar over naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en hij vertrok in 1977 naar de Surinaamse ambassade te Brussel als Gevolmachtigd Minister. In 1984 vervulde hij deze post in Venezuela. Gelijktijdig was hij als diplomaat van BUZA belast met een speciale opdracht: tot 1982 was hij voorzitter van de Surinaamse delegatie die participeerde in zeerechtconferenties van de VN. Ook is hij een jaar lang waarnemend hoofd van de Surinaamse missie bij de VN in New York geweest in 1988.
Van 1990 tot en met 1992 bezette hij de ambassadeurspost in Brazilië. Deze prachtige diplomatieke loopbaan sloot hij in 1993 af met zijn pensionering.

 


Siegfried Werners heeft diverse boeken gepubliceerd en dat is de tweede reden om hem hier te gedenken. Enkele bekende titels zijn: Diplomatie en Internationaal Recht (Uitg. VACO, 1990), Suriname mei 1940; roman uit Suriname (Uitg. Warray, Den Haag, 1990) en Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd (Uitg. Firgos, Suriname, 1998).


De derde reden waarom we Siegfried op deze plaats memoreren is een persoonlijke. Onze eindredacteur Christine Samsom was vijftig jaar met hem getrouwd en samen hebben zij drie kinderen en vier kleinkinderen. Hij heeft een lang en werkzaam leven gehad. We condoleren hen met dit verlies.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter