blog | werkgroep caraïbische letteren

In memoriam Ronnie Capriles Martina

Iconische woordvoerder Antillenhuis

door John Leerdam

Ronnie Capriles Martina / foto Henk Looman

Met enige verbijstering en aangeslagen, bereikt op donderdag avond 4 juli om 22.45 uur mij het bericht dat Ronnie Capriles Martina (‘Tio Ronnie’ voor velen) is overleden. Enkele dagen daarvoor ontmoette ik op 2 juli zijn neefje Jorge die ik sinds de middelbare school ken en zo ook de broer van Tio Ronnie (en vader van Jorge) en tevens zijn echtgenote Yvonne.
De Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Anthony Begina, sprak namelijk die dinsdag 2 juli lovende woorden uit over onze Tio Ronnie.
De legendarische woordvoerder van het toenmalige Antillenhuis heeft op een indrukwekkende manier vormgegeven aan de rol van woordvoerderschap. De heer Martina wist alles van de gemeenschap en wist ook iedereen te vinden, ook wist hij niet alleen de juiste toon te zetten maar wist ook precies wat er speelde in die gemeenschap. Daarnaast wist hij ook precies wat er in politiek Den Haag speelde en wist hij ook de Nederlandse politici te bereiken en ook hun aan te spreken als hij vond dat men over de scheef ging. Ook speelde Tio Ronnie een zeer belangrijke rol in het bestuur van STICUSA (Stichting Culturele Samenwerking). Hij wist waar er behoefte aan was en wat er moest gebeuren in het emancipatietraject tussen Nederland en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk.
Hij was zeer kritisch maar tegelijkertijd ook zalvend.
Hij was soms confronterend maar ook verbindend.
Hij streefde naar perfectie en professionaliteit, maar was ook voor improviserend vermogen en spontaniteit.
Hij was ongewoon, bijzonder en inspirerend!
Met het verlies van zo een warme, liefdevolle onconventionele persoonlijkheid van de oude en nieuwe garde verliezen wij een iconische woordvoerder van het Koninkrijk maar eigenlijk ook vooral van Curaçao.
Hij was een adviseur van velen en pittig waren de gesprekken maar altijd met liefde!
Wij treuren maar tegelijkertijd vieren wij zijn wijsheid, intelligentie en liefde!
Tio Ronnie masha masha danki voor alles wat je voor ons persoonlijk hebt gedaan, maar zeker wat je voor Curaçao en het hele Koninkrijk hebt gedaan.
Ik roep op om in de geest van Ronnie Capriles Martina een prijs in het leven te roepen net zoals de Boeli van Leeuwen award om zodoende zijn legacy levend te houden.
Rust zacht lieve Tio Ronnie, we zullen je missen.

John Leerdam, voorzitter OCAN (stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders)

Bron: Antilliaans Dagblad, maandag 8 juli 2019, pagina 6.

 


 

Beste vrienden en vriendinnen,

Gaarne wil ik jullie mededelen dat de crematie van onze vriend Ronnie Capriles Martina zal plaatsvinden

om 11.45 uur op vrijdag 12 juli 2019 bij het Crematorium Ockenburgh Den Haag.

Het adres is Ockenburghstraat 21, 2553 AA Den Haag. Tel.: 070 397 84 11

Let wel: Het zal erg druk worden. Dus niet te laat komen.

Met vriendelijke groet,

Alwin Toppenberg

 

 

1 comment to “In memoriam Ronnie Capriles Martina”

  • In mijn optiek een unieke persoonlijkheid die moeilijk is te vervangen. Zijn kennis op politiek, cultureel en muzikaal gebied was van een ongekend niveau. Velen zullen zijn kennis node gaan missen waaronder ook mijn persoon. Hij was ook een man die Curacao op een voortreffelijke manier op de kaart heeft gezet. Ik heb vaak genoten van zijn scherpe kritiek op de (wan)toestanden van deze wereld en je kunt hem dan ook neerzetten als één van de grootste persoonlijkheden die Curacao heeft groot gebracht.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter