blog | werkgroep caraïbische letteren

In memoriam Pieter Seuren (1934-2021)

Op zaterdag 6 november 2021 overleed in Kleef (Dld.) prof. dr. Pieter Seuren. De Nijmeegse hoogleraar geldt samen met prof. Herman Wekker als grondlegger van de creolistiek in Nederland.

Pieter Seuren bij zijn laatste publieke optreden op 23 juni 2021 als eerste opponent bij de promotie van Camiel Hamans aan de UvA (foto Wim Ruigrok)

Camiel Hamans schrijft in zijn herdenkingsstuk op neerlandistiek.nl onder meer:

‘Seuren beperkte zich niet tot semantiek. Samen met Herman Wekker was hij een van de grondleggers van de studie van de creolistiek in Nederland. Zijn eigen onderzoek richtte zich daarbij op het Sranan (Suriname), waarvoor hij onder meer een spelling ontwikkelde [hij publiceerde erover in het tijdschrift voor Surinamistiek Oso – red. CU], en Mauritiaans Creools. Ook publiceerde hij een gezaghebbend handboek over de geschiedenis van de taalkunde, waarin hij eveneens ruimschoots ruimte liet voor de geschiedenis van de logica. Handboeken die hij goed vond, vertaalde hij om ze op deze wijze beter toegankelijk te maken. Zo vertaalde hij Soziolinguistik van Norbert Dittmar (1973) in het Engels, Sociolinguistics (1976). En George Miller (1991) The science of words vertaalde hij naar het Nederlands: De wetenschap van het woord (1993).’

Lees hier het hele In memoriam van Camiel Hamans op neerlandistiek.nl, 12 november 2021

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter