blog | werkgroep caraïbische letteren

In memoriam Evert van Laar

(Arnhem, 12 februari 1938 – Den Haag, 4 mei 2022)

door William Man A Hing

Op 4 mei j.l. overleed Evert van Laar, archivaris en surinamist. Evert leerde ik 1968 kennen toen ik werkzaam was op het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Suriname in Den Haag; hij had geschiedenis gestudeerd in Utrecht en was verbonden aan het Algemeen Rijksarchief.

Evert van Laar. Foto © Oege Kleijne.

 In 1957 begon Evert in Utrecht aan de studie Geschiedenis, die hij in 1967 voltooide; hij gaf toen inmiddels al twee jaar les aan de Montessorischool in Rotterdam. Een jaar na zijn afstuderen nam hij afscheid van het onderwijs en ging hij werken bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Daar werd hij eerst hoofd van de afdeling 19e en 20e eeuw en in 1975 als rijksarchivaris verantwoordelijk voor de periode vanaf 1795. In 1992 kon hij met vervroegd pensioen. 

Samen voerden we vele gesprekken over het materiaal van Suriname dat bewaard werd in Den Haag. Ook konden we elkaar vinden over de Surinaamse treinen. Naast de vele “zakelijke” gesprekken kenden we even zovele samenkomsten en uitstapjes met een aangenaam culinair karakter.
Het contact met Evert bleef door de tijd heen behouden. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bracht hij een onvergetelijk bezoek aan Suriname en zijn plaatselijke vrienden, onder wie wijlen landsarchivaris Herman Telgt en eveneens wijlen Carla Lont die in Nederland haar opleiding tot bibliothecaris had genoten. Lontszoon zou hij in Nederland opvangen.

Bij het Algemeen Rijksarchief beheerde hij de Tweede Afdeling waar ook de Surinaamse documenten waren ondergebracht. Hij fungeerde als vraagbaak en intermediair voor onderzoekers naar de geschiedenis van Suriname. Zijn betrokkenheid bij Suriname bleek ook uit zijn trouwe aanwezigheid bij de colloquia Surinamistiek (die altijd leidden tot prachtige nummers van het helaas verdwenen tijdschrift Oso).

Anders dan verwacht schreef en publiceerde hij niet zo veel. Over het incident met het Duitse s.s. Goslar in de Surinamerivier konden we onze gegevens samenvoegen voor een overzichtelijk essay in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (1989).

Overrompeld op zijn leeftijd door de oprukkende digitale wereld vond hij begin van deze eeuw de tijd gekomen om zich terug te trekken en zich verder te wijden aan zijn collectie Surinamica en treinen. De laatste jaren kampte hij met enkele aandoeningen die niet ernstig leken. Op zijn laatste verjaardag kreeg ik hem niet meer aan de telefoon; hij bleek toen al buitenshuis te verblijven. Kortgeleden kon ik hem kennelijk nog een laatste keer telefonisch spreken, maar hij leek zich toen anders dan anders niet op zijn gemak te voelen.

Totdat de kaart die dinsdag 10 mei bij ons in de bus viel onverwachts uitkomst bracht. Het bericht was zeer schokkend. Evert was een goede vriend en een fervent surinamist.

Publicaties van Evert van Laar

E. van Laar. Archieven over Suriname, in: Oso, jrg. 7, 1988 no. 2. I.B.S. Nijmegen.

E. van Laar. A survey of the archives in the Netherlands pertaining to the history of the Caribbean area. The Hague, Algemeen Rijksarchief 1975, II, 24 blz.

E. van Laar en W.L. Man A Hing. “De roemloze ondergang van het stoomschip ‘Goslar’ “ , in: blog Caraïbisch Uitzicht (1e aflevering: 24 november 2016) – klik hier; Artikel was eerder verschenen in: a. Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 8e jrg. No. 1, 1989, en b. Dagblad De West (Paramaribo) van 11 en 12 september 1989.


Klik hier voor een portret van Evert van Laar als treinenliefhebber, op NVBS Actueel.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter