blog | werkgroep caraïbische letteren

In memoriam Dorine van Hinte-Rustwijk (1937-2019)

door Jean Jacques Vrij

Op dinsdag 6 augustus ll. overleed Dorine van Hinte-Rustwijk. Ik leerde haar een kleine dertig jaar geleden persoonlijk kennen via haar nicht, mijn tante Georgin Rustwijk. Dorine was een levendige, oorspronkelijke persoonlijkheid, die gemakkelijk onderlinge betrokkenheid tot stand bracht. Zij had sociologie gestudeerd, was cultureel georiënteerd en heeft ook op meerdere manieren haar steentje bijgedragen aan de Surinamistiek.

 

Dorine van Hinte-Rustwijk. Foto © Thalia

Drie onderdelen van haar bijdrage aan de kennis van het Surinaamse verleden ken ik uit eigen ervaring het best.
Dorine behoorde tot het kleine groepje mensen dat in 2001 de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) van de grond wist te krijgen, inmiddels een verband dat al jaren achtereen ruim 400 donateurs (merendeels actieve familieonderzoekers) in zich verenigt. In ons blad, Wi Rutu, tijdschrift voor Surinaamse genealogie, heeft Dorine samen met haar nicht Georgin meerdere artikelen gepubliceerd: het eerste in 2004 over de in slavernij geboren moeder van hun grootvader George Gerhardus Theodorus Rustwijk (1862-1914), het laatste in 2013 over hun grootvaders rol bij de viering van het Gouden Emancipatiefeest in 1913. Samen zetten Dorine en Georgin zich in om de nagedachtenis van hun gemeenschappelijke grootvader nieuw leven in te blazen. G.G.T. Rustwijk, een maatschappijkritische Surinamer van vele talenten − schilder, dichter, fotograaf, theaterman − was na zijn overlijden in 1914 enigszins in de vergetelheid geraakt. Om hier verandering in te brengen publiceerden Dorine en haar nicht al in 1996 een artikel getiteld ‘Op het spoor van G.G.T. Rustwijk’ in Oso, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde, cultuur en geschiedenis. Ook lieten zij in 2004 een gedeeltelijke heruitgave van een oorspronkelijk in Paramaribo in 1915 postuum verschenen dichtbundel van hun grootvader, Matrozenrozen, het licht zien.

 

In Oso, een uitgave van de stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS), publiceerden Dorine en Georgin ook nog enkele andere artikelen, met name over het culturele leven (beeldende kunst, theater Thalia) in Suriname in de negentiende eeuw. Van 2000 tot 2006 maakte Dorine bovendien deel uit van het bestuur van IBS. Gedurende een kleine twee jaar van die periode gold dat ook voor mij en ik koester dankbare herinneringen aan de inhoudelijke voorbereiding van het colloquium ‘opo yu kloru’ in 2004 waarmee Dorine en ik namens het IBS samen belast waren.
Haar man, kinderen, kleinkinderen en intieme vrienden in de allereerste plaats, maar ook talloze liefhebbers van de studie naar het Surinaamse verleden zullen de inbreng en enthousiasmerende persoonlijkheid van Dorine heel erg missen.

Jean Jacques Vrij is secretaris van de Stichting voor Surinaamse Genealogie

1 comment to “In memoriam Dorine van Hinte-Rustwijk (1937-2019)”

  • In herinnering; aan Frankrijk en het Kasteel, aan Amsterdam samen met haar man, aan andere kleine momenten!; ik wens alle familie en vrienden van Dorine veel sterkte toe! gonny van oudenallen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter