blog | werkgroep caraïbische letteren

Hypocriet toneelspel

In het Antilliaans Dagblad van zaterdag 20 februari jl. bepleitten John Leerdam en Walter Palm ‘collectieve genoegdoening’ voor het leed dat hun voorouders werd aangedaan ten tijde van de slavernij. Hun pleidooi begint met een onsmakelijk voorbeeld van genoegdoening.

De heren stellen de Nederlandse overheid voor het toneelgezelschap Julius Leeft! voor vijf jaar te subsidiëren ten behoeve van theaterstukken over het slavernijverleden. Dit gezelschap staat onder leiding van … John Leerdam. Er lijkt mij hier bovenal sprake van een sterk verlangen om individuele behoeftes te bevredigen. Collectief? Lag’i nèk! Of wel, wat een hypocrisie.

Staatssecretaris Raymond Knops op werkbezoek / foto BZK, Den Haag

De andere voorbeelden zijn van hetzelfde laken een pak, temeer daar de afgelopen maanden de Antilliaanse eilandelijke ‘koloniën’ voor vele miljoenen zijn geholpen door het moederland. Die werden collectief geholpen. Daartoe hoefde geen eilander een beroep te doen op voorouderlijke slaven.  

Aart G. Broek, in ‘Lezers aan het woord’, Antilliaans Dagblad, 22 februari 2021

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter