blog | werkgroep caraïbische letteren

Humanitaire steun voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kunnen ook de komende maanden op de steun van het Nederlandse kabinet rekenen, zo is in de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op de drie eilanden is voedselhulp nog altijd hard nodig.

Supermarkt op Curaçao / foto Aart G. Broek

Het Nederlandse kabinet vindt het van groot belang dat de kwetsbare groepen, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden ondersteund. Op Curaçao is op dit moment ongeveer 15% van de bevolking afhankelijk van voedselhulp die door Nederland mogelijk wordt gemaakt en op Aruba en Sint Maarten ongeveer 20% van de bevolking. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat het aantal hulpbehoevenden sowieso tot de zomer gelijk blijft. Met deze € 14,9 miljoen is humanitaire hulp voor de drie landen ten minste tot april gegarandeerd. In maart beslist het kabinet over verdere verlenging.

Lees het volledige bericht op de website van de Nederlandse overheid, 22 januari 2021

Taart en bijbehoren bij gelegenheid van een verlovingsfeest op Curaçao / foto Aart G. Broek
on 01.02.2021 at 9:42
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter