blog | werkgroep caraïbische letteren

Hou het Tropenmuseum open

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen heeft een bezuiniging van 20 miljoen euro afgekondigd op het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en bedreigt daarmee direct het voortbestaan van het Tropenmuseum in Amsterdam. STOP BEN KNAPEN, mobiliseer de politiek tegen deze onzinnige bezuiniging!
Het is inmiddels zover, Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar het Tropenmuseum het purgatorium van is, zal in de komende maanden ingrijpend moeten reorganiseren.
Deze reorganisatie is ingegeven door het feit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de structurele financiering zal gaan stoppen per 1 januari 2014. Dit is één van de meest in het oog springende gevolgen van de beleidsverandering onder het Kabinet Rutte ten aanzien van:
1. de xenofobie aangaande de verdraagzaamheid naar andere culturen,
2. de zorgplicht naar het in Nederland, museaal bewaard werelderfgoed.
3. de internationale samenwerking op dit terrein.
Waarmee de frontale aanval op deze ‘flagship-store’ van de Volkenkundige musea in ons land binnenkort een voldongen feit zal zijn. Laten we dat in Nederland zomaar gebeuren?
Zonder beleidswijziging en een structurele financiering door de Nederlandse overheid, gaan belangrijke publieksfuncties van het KIT op het gebied van informatie overdracht zoals de vermaarde bibliotheek en het museum definitief verloren. Naast de kennisvernietiging zal dat wat hier verloren raakt nooit meer kunnen worden hersteld.
Wij verzoeken het Kabinet Rutte om het Tropenmuseum een structurele financiering toe te kennen, zodat de kennis en collectie van dit museum ook voor toekomstige generaties behouden blijven en doen hiermee een dringend beroep op ons parlement deze regering hiertoe op te roepen.
Klik hier voor ondertekening van de petitie
on 25.05.2013 at 10:01
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter