blog | werkgroep caraïbische letteren

Hou de geschiedeniscanon uit de klauwen van de partijpolitiek

De discussie over de geschiedeniscanon is ontketend sinds minister Van Engelshoven heeft gezegd dat er meer oog moet komen voor de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis. Frits van Oostrom, de samensteller van de canon, reageert.

door Martin Sommer

Willem van Oranje geschilderd door Anthonie Mor omstreeks 1554

Vanaf de invoering in 2006 is de geschiedeniscanon van Frits van Oostrom buiten het politieke slagveld gebleven. Een bijzondere prestatie, als je je realiseert dat ook dertien jaar geleden al volop slag werd geleverd over geschiedenis en de nationale identiteit. Maar ineens lopen de emoties alsnog op, sinds minister Van Engelshoven vroeg om ‘herijking’ van de canon. Dat verzoek liet ze samengaan met de waarschuwing dat de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis flink aan bod moeten komen. Voor- en tegenstanders roeren zich luidruchtig. Nu komt ook de maker van de canon, Utrechts universiteitshoogleraar Frits van Oostrom, eenmalig aan het woord.

Lees verder in de Volkskrant, 17 juni 2019.

Op 10 juli 1584 werd Willem van Oranje net voor de lunch aangesproken door een man die vroeg hem een paspoort te verschaffen. Willem zei dat hij eerst even ging eten en daarna tijd zou maken hem. Hij bleef met enkele anderen staan wachten bij de trap. Toen Willem na het eten even stond te praten met iemand bij de trap dook de man weer op en en vuurde drie kogels op hem af. Die man was Balthasar Gerards.

 

 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter