blog | werkgroep caraïbische letteren

Hoorzitting / rondetafelgesprek Geschillenregeling 29 mei 2019

Tweede Kamer der Staten Generaal
Activiteit: rondetafelgesprek
Datum: woensdag 29mei 2019 Tijd: 10.30 – 12.30 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Onderwerp: Geschillenregeling Agendapunt:
Programma rondetafelgesprek Geschillenregeling 29 mei 2019 Blok 1 van 10.30-11.15 uur: – Gevolmachtigd Minister van Aruba, de heer G.F. Besaril – Gevolmachtigd Minister van Curaçao, de heer A.N.V. Begina – Gevolmachtigd Minister van Sint Maarten, mevrouw J. Wuite Blok 2 van 11.30-12.30 uur: -Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin -Prof. Dr. Arjen van Rijn -Prof. Dr. Gert Oostindie -Prof. Mr. Gerhard Hoogers -Mr. Gohar Karapetian Agendapunt:

Bewakingscamera's bij Tweede Kamer - foto Aart G. Broek

Bewakingscamera’s bij Tweede Kamer – foto Aart G. Broek

Bijdrage t.b.v. het Rondetafelgesprek over de Geschillenregeling29mei 2019
Aan: Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, Tweede Kamer der Staten-Generaal
Van: Prof. dr. G.J. Oostindie (KITLV-KNAW & Universiteit Leiden) 1/5/19

“De discussie omtrent de Geschillenregeling doet mij denken aan de al decennia lopende, af en toe weer opduikende discussie over het democratisch deficit van het Koninkrijk. Dit deficit is onmiskenbaar. Maar wat geldt voor de schier onmogelijke opgave om hiervoor een bevredigende oplossing te vinden, geldt ook voor de zoektocht naar een voor alle partijen perfecte Geschillenregeling. ‘Perfect’ voor alle partijen bestaat niet, ‘optimaal’ wel. En verder zijn er binnen het Koninkrijk en juist voor de landen en eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk veel urgenter zaken die een energieke aanpak in Koninkrijksverband vereisen.”

Lees hier de beschouwing: positionpaper_G._Oostindie_t.b.v.rondetafelgesprek_Geschillenregeling_d.d._29_mei_2019

prof. dr. Gert J. Oostindie - foto Aart G. Broek

de historicus en hoogleraar Gert J. Oostindie: links (genoeg) ? – foto Aart G. Broek

Sa­men­vat­ting voor­lich­ting over het voor­stel van Rijks­wet Ko­nink­rijks­ge­schil­len

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer zogenoemde voorlichting gegeven over het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen. De Tweede Kamer heeft de voorlichting op 10 mei 2019 openbaar gemaakt.

Lees hier verder op de website van de Raad van State, 10 mei 2019.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter