blog | werkgroep caraïbische letteren

Hoogleraar Monique Veira: ‘Mijn leidraad is rust, reinheid en regelmaat’

Medio juli aanvaardde professor mr. dr. Monique Veira (50) het ambt van hoogleraar in de juridische wetenschappen. Ze hield toen de oratie Partnerrelaties en het wettelijk erfrecht in Suriname (1869-heden). Veira is daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Monique Veira

door Chiara van Leeuwaarde

Veira maakt een relaxte indruk als we haar op een vrijdagmorgen interviewen op haar kantoor op het universiteitscomplex. Eenvoudig en fijnbespraakt beantwoordt ze onze vragen alsof ze een van haar colleges geeft. De nieuwbakken hoogleraar heeft op juridisch gebied een indrukwekkende staat van dienst en heeft diverse publicaties op haar naam staan. “Het doen van onderzoek is mijn passie”, zegt ze.

Veira’s grootvader van moederszijde was notaris en haar vader leerkracht. Ze dacht er vroeger niet aan om jurist te worden, maar naar haar zeggen was dit beroep achteraf bekeken haar beste keus. Ze vermoedt dat ze het talent voor dit vak met de genen heeft meegekregen, en dat het ook aansluit op haar karakter. Veira zegt dat ze van nature een zeer nauwkeurig persoon is. Ze zou aanvankelijk tandheelkunde studeren, maar vanwege de economische crisis aan het eind van de jaren tachtig moest zij er van afzien. Ook van haar tweede keus, geneeskunde, kwam niet veel terecht toen de tijd om zich in te schrijven bleek te zijn verstreken.

“Na mijn middelbare schoolopleiding, de AMS, koos ik ervoor om de doctorale opleiding te doen in de rechtswetenschappen. Van 1993 tot 1999 was ik als bedrijfsjurist werkzaam bij het Surinaams Postbedrijf.” Vanaf 1999 vervolgde zij haar carrière op de AdeKUS als jurist/wetenschapper. In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam en in 2008 werd zij op grond van haar wetenschappelijke publicaties benoemd tot lector (associate professor). Veira geeft aan dat zij meer dan veertig publicaties op haar naam heeft staan, waarvan zij de drie meest in het oog springende vindt haar proefschrift De langstlevende echtgenootWhat’s in a name? Het recht van de gehuwde vrouw op een naam die haar eigen is, en Patiëntenrechten in Suriname. Van de totaal machteloze naar de volledig autonome patiënt?.

Carrièrevrouw

Veira zegt dat ze haar gezinsleven goed heeft kunnen combineren met haar werk, omdat zij de leidraad ‘rust, reinheid en regelmaat’ van de kinderarts en opvoedkundig expert, dr. Benjamin Spock, volgt. De drie R’s heeft ze ook haar twee zonen met de paplepel meegegeven. “Hierdoor had ik de ruimte om op de tijden waarop zij met iets anders bezig waren, mij op onderzoek te focussen. Daarnaast ben ik geen ‘feestneus’ en houd ik van het doen van onderzoek.”

Professor Veira is deelgenoot geweest van ongeveer twintig dienstverleningsprojecten, waarvan de lezing over lijfstraffen, godsdienst en opvoeding haar het meest is bijgebleven.

Lees deze preview verder in het oktobernummer van de Parbode, ook online verkrijgbaar

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter