blog | werkgroep caraïbische letteren

Hoog tijd dat historici zich melden in debat over ‘foute’ helden

Over slavenhandel is meer te vertellen dan het verhaal van ‘witte onderdrukkers’ en ‘zwarte helden’, betoogt historicus Arie Wilschut. 

Koning Willem II – Den Haag – foto Aart G. Broek

In het oplaaiende debat over standbeelden van omstreden helden zijn historici opvallend afwezig. Dat is jammer, want een van de eerste verantwoordelijkheden van historici is het bewaken van historische feiten. In de racisme- en kolonialismediscussie is historische waarheid, voor zover die bestaat, soms ver te zoeken.
Algemeen wordt aangenomen dat de Amsterdamse grachtengordel grotendeels gebouwd is op koloniale winsten en winsten uit slavenhandel. Maar dat klopt niet. De koloniale handel heeft op zijn hoogst 10 procent bijgedragen aan de Nederlandse handel in de 17de eeuw. Binnen Europa werd 90 procent verdiend. De handel op ‘slavenkoloniën’ als Suriname was helemáál verwaarloosbaar, omdat die nog geen 2 procent heeft bijgedragen. Iedere historicus weet dat, maar het grote publiek blijkbaar niet.

Lees hier de ingezonden brief in de Volkskrant, 15 juni 2020.
Zie ook Martin Sommer, ‘Laten we vasthouden aan hoor en wederhoor, ook als het om racisme gaat’, in dezelfde editie van de Volkskrant. Voor een reportage over moderne slavernij en alledaags racisme, zie de Volkskrant, 14 juni 2020.

Gevelsteen in Amsterdam – foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter