blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Hoge onderscheiding aan Caram en Van Schaaijk

Ambassadeur Rajendre Khargi heeft vanmorgen op de Surinaamse Ambassade in Nederland, een hoogwaardige  onderscheiding uitgereikt, namens de president van de Republiek Suriname Chan Santhoki, aan Anthony Caram en Marein van Schaaijk. Dit voor hun markante bijdrage aan de ontwikkeling van de kennis over de Surinaamse economie en aan de kennisverbreding en diepgang aan economen en deskundigen op dit belangrijke vakgebied. Ze zijn benoemd tot Commandeur van de Ereorde van de Palm.

Anthony Caram (tweede van links) en Marein van Schaaijk (tweede van rechts) zijn benoemd tot Commandeur in de Ereorde van de Palm. In het midden ambassadeur Rajendre Khargi.

Van Schaaijk heeft voornamelijk vanuit het Modellenbouw perspectief, de beschrijving, de analyses en het aandragen van oplossingsmodellen. Zijn werk overspant verschillende perioden van de onstuimige Surinaamse macro economische geschiedenis.

Caram heeft als Monetaire en Bancaire deskundige, maar vooral ook als hoogleraar aan de IGRS van de Anton de Kom Universiteit, vanuit de Hakrinbank Leerstoel Geld Krediet en Bankwezen een bijzondere bijdrage geleverd. Het gaat om zijn inzichten en bijdragen als kennisbron voor het bankwezen in Suriname maar ook voor de Centrale Bank van Suriname. Een betrouwbare vraagbaak van vele stakeholders binnen de zaken en bancaire wereld.

De voordracht van deze onderscheidingen zijn gedaan door o.a.:
1. De Vereniging van Surinaamse Economisten, de VES.
2. De Surinaamse Bankiersvereniging, de SBV.
3. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA.
4. De Vereniging van Surinaamse Bedrijfsleven, de VSB.
5. Voormalig directeur van de Hakrinbank Jim Bousaid.
6. Voormalig president van de CBvS, Glenn Gersie.
7. De aanvrager Gerard Kiem Tong Lau.

Deze onderscheidingen genieten de steun van een brede basis waaronder ook van personen en belangrijke instituten. Het is tevens een reflectie van de belangrijkheid van hun bijdrage aan de economische kennis voor Suriname.

Achtergrond Informatie

Dr. Marein van Schaaijk en Dr. Anthony Caram staan bekend om hun jarenlange bijdrage aan de kennisopbouw van de Surinaamse economie. Hun bijdragen hebben een direct en indirect karakter. De directe bijdrage is zichtbaar in de vorm van Studies, Analyses, Modellen, Notities, Publicaties en Opinies en indirect in de vorm van het geven van ondersteuning met expert referenties, onderzoeken, en advisering. Het geven van opinies aan deskundigen, instanties en beleidmakers gevraagd en ongevraagd. Vaak ook Case By Case analyses maken en het geven van specifieke ondersteuning met hun expert opinies.

Beide heren wonen in Nederland. Van Schaaijk bezoekt Suriname al 56 keren en geeft bij elk bezoek ondersteuning aan belangrijke instituten en deskundigen. Prof. Dr. Caram is recentelijk naar Nederland verhuisd vanwege een noodzakelijke familieomstandigheid. Echter geeft hij tot op heden ondersteuning aan instanties en deskundigen over Macro Economische vraagstukken.

Beide experts zijn in februari 2023 in Suriname geweest en hebben tijd besteed aan de ondersteuning van Instituten als het Plan Bureau van Suriname en deskundigen over onderwerpen die van belang zijn voor de Surinaamse Economie. Er is aandacht besteed aan de determinanten van de koersontwikkeling en deze vanuit een modellen perspectief belicht en beantwoord. Hieruit zijn handvatten aangereikt voor het ontwikkelen van beleid en de monitoring van belangrijke parameters.

[naar Starnieuws, 29 augustus 2023 – titel enigszins gewijzigd, luidde: ‘Hoogwaardige onderscheiding…’]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter