blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Hoe dit debat gevoerd wordt, is niet vrolijk’

door John Jansen van Galen

Nee, de standpunten van historicus Piet Emmer over het slavernijverleden
worden hem niet in dank afgenomen. Hij wordt zelfs voor racist uitgemaakt. ‘Als je de omvang van de slavenhandel preciezer bepaalt, bagatelliseer je de slavernij en ben je een racist? Net of je een historicus die vaststelt dat er in de oorlog in Nederland aanzienlijk meer collaborateurs waren dan echte verzetslieden, een nazi noemt!’

Men zij gewaarschuwd: in dit artikel zal geen sprake zijn van ‘totslaafgemaakten’, want dat vindt prof. Pieter Emmer een onjuiste term. ,,Het geldt maar voor een deel van de betrokkenen dat ze ‘tot slaaf gemaakt’ waren. De meesten werden als slaaf geboren. En je zegt toch ook niet dat wij ‘tot Nederlanders gemaakt’ zijn? Het is politiek taalgebruik dat alleen maar verwart.’’
Zo’n statement zal hem niet geliefder maken bij zwarte activisten volgens wie Emmer de slavernij bagatelliseert en zelfs vergoelijkt. Dat komt vooral door zijn beruchte vergelijking van de ruimte aan boord van slavenschepen die overeen zou komen met de beenruimte aan boord van een vliegtuig. Stelde Emmer op die manier het transport van slaven zo gelijk aan het vervoer van moderne toeristen?

Lees het uitgebreide interview met prof.dr. Pieter Emmer, dat verschijnt in ARGUS, jrg. 6, nr. 141 [21 december 2022], hier in pdf

1 comment to “‘Hoe dit debat gevoerd wordt, is niet vrolijk’”

  • Wordt het geen tijd om excuses aan professor Emmer aan te bieden?

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter