blog | werkgroep caraïbische letteren

Hoe confianza ons Latijns-Amerikanen laat begrijpen

Afscheidscollege prof. Michiel Baud, Latijns-Amerikaanse studies

In zijn afscheidscollege richt Michel Baud zich op het begrip ‘confianza’, het woord voor ‘vertrouwen’ dat in de Latijns-Amerikaanse context een heel specifieke betekenis heeft gekregen.

 

Het centrale argument van Baud is dat de relaties die op basis van dit vertrouwen ontstaan, essentieel zijn om de dynamiek van verandering in de regio te begrijpen. Zij helpen ons om de weerbaarheid van de bevolking te begrijpen en te laten zien hoe Latijns-Amerikanen politieke en economische netwerken opbouwen die hen in staat stellen een antwoord te vinden op moeilijke omstandigheden. In zijn afscheidscollege zal Baud de verschillende elementen van confianza bespreken. Hij doet dit op basis van de analyse van een aantal concrete voorbeelden in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Ten slotte stelt Baud dat inzichten rond het concept confianza bruikbaar zouden kunnen zijn voor de Nederlandse instituties, met name de universiteit.

Dhr. prof. dr. M. Baud, hoogleraar Latijns-Amerikaanse studies: Confianza: Governance and Trust in Latin America and the Netherlands.

Toegang vrij

Locatie: Aula – Oude Lutherse kerk, Singel 411, 1012 XM Amsterdam

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter