blog | werkgroep caraïbische letteren

Historische roman over de Nederlandse slavenhandel

Christina, roman van Cornelis Goslinga:

Op een gure novembermiddag in 1712 stapt Christina van Collen in Texel aan boord van de Juffrouw Quinira, een schip van de West-Indische Compagnie. Ze is op weg naar Afrika, waar haar verloofde als koopman gestationeerd is in Ardra.

christina klein

Christina is de dochter van een hoge bewindhebber van de Compagnie. In Amsterdam leidde ze een beschermd leven. Aan boord van het compagnieschip leert ze de rauwe kant van het leven kennen. Wanneer ze eenmaal in Afrika is, loopt alles heel anders dan ze zich had voorgesteld. Ze besluit aan boord te blijven wanneer het schip volgeladen met slaven naar Curaçao vertrekt.

Christina is opgegroeid in een calvinistisch milieu, waarin de ondergeschikte positie van de zwarte mens verklaard wordt vanuit de Bijbel. Maar voor Christina is die verregaande ongelijkheid tussen blank en zwart onaanvaardbaar. Deze mening brengt haar dikwijls in moeilijkheden.

Na vele tegenslagen meert het schip aan in Curaçao, waar Christina’s leven andermaal een nieuwe wending neemt. In de kleine Nederlandse gemeenschap waarin ze terechtkomt, wordt haar kritische en onafhankelijke geest niet gewaardeerd. Wanneer ze een intieme relatie aangaat met haar slavin, en zich tenslotte door een paapse priester in de echt laat verbinden met een lage militair, wordt haar positie op het eiland onhoudbaar.

Christina is een uitgave van Primavera Pers, Leiden. Bij deze uitgever verscheen eveneens een heruitgave van verhalen onder de titel Ziennie, pa pa pa.

omslag ziennie klein

Prof. dr. Cornelis Goslinga (1910-2000), historicus en kunsthistoricus, woonde jarenlang op Curaçao, waar hij leraar geschiedenis was. Van 1961 tot 1975 doceerde hij Caraïbische geschiedenis aan diverse universiteiten in de Verenigde Staten. Naast talrijke wetenschappelijke publicaties schreef Goslinga verschillende verhalen- en gedichtenbundels en de historische roman Christina.
Voor Goslinga was vaak een historisch feit, een gerechtelijk vonnis of een interessant archiefstuk de inspiratiebron voor een verhaal. Hij schrijft met groot inlevingsvermogen, realiteitszin en eerlijkheid over het leven van de Curaçaose sjons en slaven in de achttiende en negentiende eeuw. Door Goslinga’s grote kennis van deze periode zijn deze verhalen een fascinerende combinatie van literatuur en geschiedschrijving. De verhalenbundel Ziennie, pa pa pa  verscheen eerder als De Bullepees (1971) bij Uitgeverij Andries Blitz onder het pseudoniem Marek Decorte.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter