blog | werkgroep caraïbische letteren

Historisch huis Elisabeth Samson officieel verkocht

door Audry Wajwakana

PARAMARIBO – Het geduld is vaak op de proef gesteld, maar na enkele keren uit- en afstel kan stichting Elisabeth Samson Huis zich eindelijk de nieuwe eigenaar noemen van het historische pand aan de Wagenwegstraat 20B. In het notariskantoor Mannes vond dinsdag in alle stilte de (verkoop)ondertekening plaats van de notariële akte door bestuursleden van de stichting en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer, die de overheid vertegenwoordigde.

Cynthia McLeod (r) tekent als voorzitter van de stichting Elisabeth Samson Huis de notariële akte van verkoop.  

Cynthia McLeod, voorzitter van de stichting Elisabeth Samson Huis, is dankbaar. “We voelen ons opgelucht dat de ondertekening eindelijk een feit is. We beseffen dat we heel veel verantwoordelijkheid op ons hebben genomen en hopen dat de Surinaamse gemeenschap ons hiermee zal helpen”, klinkt het enthousiast in gesprek met de Ware Tijd.

Vanwege de strenge coronamaatregelen hebben partijen (de stichting en het ministerie) ervoor gekozen om zonder al te veel ruchtbaarheid de ondertekening bij het notariskantoor te doen. De stichting heeft het pand van de Surinaamse overheid gekocht voor SRD 4.265.960,75. De koop is mogelijk gemaakt na een donatie van een half miljoen euro door de Nationale Postcode Loterij in Nederland in 2019.

Dat de verkoop zo lang heeft geduurd, komt volgens McLeod doordat de notaris eerst “een hypothecaire recherche” moest verrichten van het monumentaal pand bij de hypotheekbewaarder van het Managementinstituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-Glis). Er is daarbij wettelijk bepaald dat de regels waaraan een eigenaar zich moet houden bij de aankoop van een monumentaal pand meegenomen moeten worden. Dit heeft wat tijd in beslag genomen en ook de coronapandemie zorgde voor stagnatie, omdat de kantoren niet optimaal opengingen.

Nu de aankoop van het gebouw een feit is, zegt McLeod dat de stichting al in het eerste kwartaal van dit jaar start met de restauratie. Voor die werkzaamheden zal er eerst een restauratiedossier moeten worden opgesteld. Het ministerie van Onderwijs en Cultuur, waaronder monumentenzorg valt, is belast met de goedkeuring van het restauratiedossier. De kosten voor de renovatie van het gebouw zijn begroot op ruim 310.000 US dollar en de restauratie zal volgens planning elf maanden duren. “De fondsen hiervoor zijn aanwezig door giften van de Nationale Postcode Loterij en enkele Surinaamse bedrijven”, laat de stichting in een persbericht weten.

Echter, er is nog één miljoen US dollar nodig voor de verdere afbouw. De stichting hoopt dit bedrag de komende periode via internationale organisaties, die het behoud van erfgoed ondersteunen en particuliere donateurs, binnen te halen. Na de algehele restauratie wordt de begane grond als eerst ingericht naar de tijd van 1742, zoals Elisabeth Samson het huis in dat jaar liet bouwen en inrichtten. Het verhaal over deze markante figuur uit de Surinaamse geschiedenis zal hierbij worden verteld worden.

Elisabeth Samson (1715-1771) was volgens het archiefonderzoek van McLeod in de achttiende eeuw, de eerste zwarte vrouwelijke miljonair van de Amerika’s en ook de eerste zwarte vrouw die na veel tegenstand van het toenmalige koloniaal bestuur met een blanke man trouwde. McLeod die het boek ‘De Vrije Negering Elisabeth’ schreef, geeft aan dat Samson van grote betekenis kan zijn voor de huidige Surinaamse samenleving en de Afrikaanse diaspora.

De historische vrouw is een inspirerend voorbeeld van daadkracht en doorzettingsvermogen. Het is dankzij dit verhaal dat er zowel vanuit Nederland als in de Verenigde Staten grote belangstelling is voor Samson. De stichting verwacht dat het gerestaureerd huis een grote toeristische trekpleister wordt en een fraaie afsluiting zal vormen van Paramaribo’s Unesco Wereld Erfgoed-driehoek.

[uit de Ware Tijd, 20 januari 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter