blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Hira overhandigt eerste exemplaar boek aan president

door René Gompers

 

Het boek De getuigenis van president Bouterse. Politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname van Sandew Hira (Dew Baboeram) is uit. Hira heeft het eerste exemplaar vanmiddag aan president Desi Bouterse overhandigd. Hira, broer van John Baboeram, een van de vijftien mannen die op 8 december zijn vermoord, heeft vorig jaar Bouterse, hoofdverdachte in deze zaak, op Brokobaka geïnterviewd. De tekst van het interview en analyses van politiek geweld, zijn verwerkt in het boek dat meer dan 400 pagina’s telt.

Bouterse is ingenomen met het boek en de auteur. “Laat me u bedanken dat u als Surinamer een bijdrage wilde leveren om deze kwestie, welke reeds jaren speelt en vaak ook warm gehouden wordt door individuen, organisaties die eigenlijk niet naar een oplossing zoeken… ik ben heel erg ingenomen met de wijze waarop u het initiatief heb genomen.” Bouterse haalt aan dat het om een gevoelig onderwerp gaat. Hij geeft aan dat er een stuk geschiedenis is vastgelegd dat voor eenieder toegankelijk is. Hij verwacht net als Hira veel kritiek. “Maar natuurlijk moeten we naar een eindstreep, waar we in dialoog met elkaar komen tot een stuk verzoening, waarheidsvinding enzovoorts. Niet makkelijk, I know, maar ik heb mijn medewerking toegezegd.” De president heeft zich na zijn korte toespraak teruggetrokken.

Hira zegt dat het boek dialoog tussen de verdeelde groepen teweeg zal kunnen brengen. Hij en president Bouterse zijn daar een voorbeeld van, illustreert hij. “Ik hoop dat dat ook het geval zal zijn met iedereen die betrokken is bij politiek geweld. Zeker bij de nabestaanden van de honderden mensen die omgekomen zijn in het binnenland, de soldaten, Jungle Commando en burgers. Dat er daar wel een traject komt, dat men in een ruimte kan zitten om dingen te bespreken. Ik geloof dat we daar heen moeten.”

 

Hira merkt op dat de prijs van dit project heel erg hoog is. “In het boek leg ik ook uit dat het heeft geleid tot een breuk met mijn familie. Dat is een hele hoge prijs om te betalen. Als ik kijk naar mijn vrouw en mijn kinderen die dit project voor de honderd procent hebben gesteund, en ik het gevoel hebt dat de toekomst is een samenleving waar mijn kinderen en de kinderen van Melvin en Patty Linscheer als broeders en zuster kunnen omgaan, dan is het de moeite absoluut waard. Ja, het is een hoge prijs; een breuk met je familie. Er is ook een andere kant aan het verhaal. Dit project heeft mij nieuwe vrienden opgeleverd.” De eerste druk telt 2000 exemplaren. In Nederland wordt het voor € 25 verkocht. In Suriname voor SRD 125.

[van Starnieuws, 16 januari 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter