blog | werkgroep caraïbische letteren

Hindostanen niet etnocentrisch

door Sabitrie Gangapersad

 

PARAMARIBO – Er is geen sprake van etnocentrisme bij Hindostanen. Dit concludeert Rita Kalloe na haar onderzoek over etniciteit, etnische relaties en etnocentrisme onder de Hindostanen. In Suriname zijn Hindostanen positief over zichzelf, maar tegelijkertijd minder negatief over andere groepen. Hindostanen erkennen dat ze negatieve eigenschappen hebben en zien ook de positieve kanten bij andere groepen. De conclusie over etnocentrisme is in contrast met de theorie van Tajfel en Turner. Die stelt dat hoe positiever een groep tegenover zichzelf is, des te negatiever die is ingesteld tegenover andere groepen.

 

Rita Kalloe (l) wordt toegesproken door Maurits Hassankhan na het verdedigen van haar thesis over etniciteit, etnische relaties en etnocentrisme onder de Hindostanen. Foto: Irvin Ngariman

Voor het onderzoek heeft Kalloe gekeken naar de Hindostanen in relatie tot creolen, Javanen en marrons in Suriname. Ze heeft niet alleen de sociaal- maatschappelijke en economische ontwikkelingen bekeken, maar ook onderzocht welke positieve en negatieve opvattingen Hindostanen hebben over zichzelf en over de andere groepen. Ze gebruikte respondenten uit Paramaribo en Wanica, waar alle vier bevolkingsgroepen in grote mate zijn vertegenwoordigd.

“Hindostanen vinden zichzelf erg spaarzaam. Het contact met creolen is erg plezierig en ze waarderen de eenheid onder de javanen en marrons. Als negatieve eigenschappen noemen ze: alcoholgebruik onder de eigen groep, meer uitgeven dan verdienen bij de creolen, slijmen om vooruit te gaan bij de javanen en een onfrisse geur bij marrons.” Kalloe merkt op dat het onderwerp zeer gevoelig lag. Dit bleek uit de diepte-interviews die ze deed. Niet altijd wilden personen op alles verder ingaan.

 

Een huwelijksritueel. Foto © Shri Ganesh Mandir

“Tot 1975 waren er sterke vooroordelen onder de verschillende bevolkingsgroepen. Maar die zijn tussen 1975 en 2010 sterk verminderd. Dit heeft te maken met het feit dat de groepen vreedzaam, tolerant en verdraagzaam met elkaar leven en dat de ene cultuur niet belangrijker is dan de andere. Er is een grote mate van interactie tussen Hindostanen en de drie andere groepen hetzij op het werk of elders.”

Volgens historicus Maurits Hassankhan is het onderzoek van Kalloe deel van een groter project. “Er zijn vier mensen gevraagd om onderzoek te doen naar de vier grote bevolkingsgroepen in relatie tot elkaar. De bevindingen over Javanen werden eerder gepresenteerd. Binnenkort volgen de theses over creolen en marrons.” Kalloe is afgestudeerd als master of science aan het Institute for Graduate Studies aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

[uit de Ware Tijd, 10/01/2019]

3 comments to “Hindostanen niet etnocentrisch”

  • Op zich vind ik dergelijke studies op interetnisch gebied heel lovenswaardig en interessant. Dat zeker. Helaas lees ik niet welke definitie Rita Kalloe heeft gebruikt voor het fenomeen EGOCENTRISCH. Zodra dat bekend is, kan ik een behoorlijk commenmtaar schrijven.

  • Het woord “egocentrisch” komt nergens in dit bericht voor. Red. CU.

    • U hebt gelijk, bedoelde het woord etnocentrisch. Thanks anyhow.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter