blog | werkgroep caraïbische letteren

Hindostanen bootsen gedrag Bollywoodfilm na

door Peggy Brader

Hindostanen hebben in de loop der jaren Bollywood flink nagebootst. De tragische, ellenlange films met veel dans en gehuil hebben enorm veel invloed gehad, stelt publicist en Bollywood-kenner Anil Ramdas. Hij gaat nog verder: Bollywood heeft het culturele leven van de Hindostanen gevormd.

 

In de documentaire met de titel Wat Bollywood doet met Hindoestanen, beschrijft Ramdas de opkomst en de invloed van de Indiase cinema op de Hindostaanse gewoonten. Jessica Dikmoet produceerde de vertelling, die uit twee delen bestaat. Ramdas gaat chronologisch te werk: vanaf de zwart-wit film tot heden. Na enkele generaties hebben Hindostanen nog steeds dezelfde ‘Indiase houdingen’, zegt Ramdas. Dat komt volgens hem door de Bollywood-film, waarvan er meer dan 50.000 gemaakt zijn.

Surinaamse Hindostanen en Bollywood
Surinaamse Hindostanen schijnen zich in de jaren zeventig enorm door de films uit India te hebben laten beïnvloeden. De oorzaak is de ‘nationalistische fase’ waarin Bollywood was beland en de naderende onafhankelijkheid van Suriname in 1975. In die periode werd de Westerse wereld in de Bollywoodfilms afgebeeld als een plek van moreel verval.

Hindostanen in Suriname gingen het beeld van sigaretten rokende meisjes, drankgebruik en losbandigheid associëren met de Creolen. Die bevolkingsgroep stond erom bekend verwesterd te zijn en vormde in hun ogen een bedreiging. Volgens Ramdas werkten de films versterkend op de anti-Creoolse houding. Het gevolg was dat veel Hindostanen gemakkelijker de keuze maakten om naar Nederland te vertrekken om zo hun cultuur te behouden.

Piekeren over goede schoonzoon
“Hindostanen piekeren hun hele leven over de juiste partner voor hun kind,” vertelt Ramdas. In het westen is het een lastige zaak, omdat Hindostanen tegenwoordig hun eigen partner willen kiezen. Daar spelen de films nu op in, zegt hij. Vanaf 1995 produceert Bollywood films die bestemd zijn voor Indiërs buiten India, met een speciale plek voor deze dilemma’s.

Waarom zoveel invloed?
Dát de invloed er is, is aannemelijk. Maar waarom de Bollywood-films zo’n grote impact hebben op het leven van de Hindostanen, is de volgende vraag waar Ramdas antwoord op probeerde te vinden. “Hindostanen hadden zo ver buiten India geen informatiebronnen over hoe hun cultuur in elkaar zat. Bollywood werd als het ware een geheime bron waaruit zij hun religieuze en culturele lessen trokken.”

Toekomstperspectief
De Bollywood-film zal ook in de toekomst haar invloed blijven uitoefenen, voorspelt Ramdas. “Ik ben bang dat het zo zal blijven doorgaan. Dat Indiase filmmakers zo slim zijn, dat ze zullen weten hoe ze de harten van iedere nieuwe generatie zullen winnen. Op de één of andere manier is het ze altijd gelukt.” Of deze ontwikkeling positief of negatief is, kan Ramdas niet zeggen. “Daar heb ik geen idee van. Je kunt van zulke dingen kun je nooit zeggen of het positief of negatief is, want je hebt geen idee hoe Hindostanen zouden zijn als er geen Hindostaanse films zouden zijn.”

[RNW/OHM, 12 juli 2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter