blog | werkgroep caraïbische letteren

Het verdriet van Curaçao

Dubbelspel van Frank Martinus Arion is een verhaal dat, zoals altijd bij grote literatuur, van verbluffende eenvoud is. Vol illusies én satire, die bij verschijning nauwelijks werd opgemerkt.

door Kees ‘t Hart

In september 1972 schreef ik me aan de Universiteit van Amsterdam in voor de werkgroep ‘Zeventiende Eeuwse Kluchten’. Er gingen geruchten dat die werd gegeven door een Curaçaoënaar, drs F. Martinus, voor mij genoeg reden me in te schrijven omdat ik als jongetje vijf jaar op Curaçao heb gewoond. Tussen 1947 en 1952. Ik heb daar vage herinneringen aan, die ik veel later, in 1996, tot een roman wist uit te smeren. Zwemmen, dromerige tochten door een wildernis, vage bezoeken aan kennissen, schooltafereeltjes, spelen met zwarte kinderen.

Lees hier het hele artikel in De Groene Amsterdammer, 2 september 2020 – verschenen in nr. 36

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter