blog | werkgroep caraïbische letteren

Het uitgelezen deel: Nieuwe dichtbundel van Michael Tedja

In Het uitgelezen deel, de nieuwe dichtbundel van Michael Tedja, dragen de honderd gedichten namen als Marlene, Joep, Rineke en Erwin. Zij zijn het uitgelezen deel. Tedja laat het aan de lezer wie zij zijn en van welk maatschappelijke groep zij de uitgelezen kandidaten zijn.

De gedichten bestaan elk uit tien drieregelige strofen die naar de naam van het gedicht en naar elkaar verwijzen. Op deze manier ontstaat er een intermenselijke en diachronische dialoog tussen Marlene, Joep, Rineke, Erwin en alle anderen. Tedja schrijft kritische poëzie die altijd en alleen naar zichzelf verwijst.

In de gedichten van Tedja is de waarneming even belangrijk als de interpretatie. Daarbij krijgt het onvoorziene en associatieve een natuurlijke plaats. (Maria Barnas)

Regen is een verfrissende en terzelfdertijd krachtige bundel die goed uitgebalanceerd is. Ik kijk uit naar nieuw werk. Poëzie of proza, het maakt niet uit. (Bert Bevers)

Het doet me goed te constateren dat er eindelijk, eindelijk een heel nieuwe ambitieuze en niet-gemakzuchtige generatie opstaat! (Michiel van Kempen)

Michael Tedja (1971) kreeg voor zijn werk de Jana Beranováprijs 2020 (een oeuvreprijs voor onafhankelijke auteurs die zich niet laten leiden door conventionele, modieuze, of morele criteria in de kunst) en in 2021 werd hem de Sybren Poletprijs toegekend.

Een gedicht uit de bundel:

Joost

Vond ik een hamer.
Ging het haar om
de lyriek. Gaf

ik haar een foto. Zag zij
een anamorfose.
Lag daar een

materieel ding. Maakte
ik vlekken. Bleek zij
lichtgevoelig.

At ik papier. Bleef
zij ongrijpbaar.
Ging ik naar

buiten. Rolschaatste zij
op straat. Verbrandde
ik de foto.

Belde zij iemand. Bleek ik
fictief. Deed zij
Amsterdam

aan. Hield zij van Ruud
Gullit. Verscheurde ik
die foto. Bekende

zij een leugen. Was ik een
man. Verhandelde
zij mijn gezicht.

Had ik geposeerd. Vroeg zij wat ik
gevraagd had. Werd ik een
beeld. Wilde zij een schip.

Was ik in Venetië. Had zij contact.
Sprong ik van de kade. Bleef
zij in beeld.

Michael Tedja, Het uitgelezen deel. Utrecht: Uitgeverij IJzer, 2022. 110 pagina’s. ISBN 978-90-8684-254-4. Prijs €22,50.

on 02.06.2022 at 13:17
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter