blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Surinaams Leger: Rancune, Intimidatie en ‘Coupplegers’ anno 2018!

door Maisha Neus

In Januari 2017 heeft Korporaal Rodney Caïro van het Nationaal Leger zich aangemeld bij het Hoofd G1 (Afdeling Personeelszaken) om het werk te hervatten, nadat hij voor een periode van 6 maanden thuis was geplaatst zonder behoud van salaris. Cairo krijgt medegedeeld dat hij zich bij zijn oude afdeling van de Commando-eenheid mocht aanmelden. Vervolgens heeft Cairo gesolliciteerd naar een openstaande vacature die ter beschikking kwam via Minister Hoefdraad, die op zoek was naar 60 specialisten uit de gewapende machten om het Ministerie van Financiën te beveiligen. De Commando is vervolgens officieel schriftelijk overgeplaatst naar het Ministerie van Financiën door Minister Benschop voor de desbetreffende functie. Naar het schijnt heeft Minister Benschop een ‘fout’ gemaakt door Cairo over te plaatsen en dus moest hij terstond terug naar de Commando-eenheid.

 

In het midden Kapitein Jermain Day, rechts president Bouterse.

Cairo weigerde dat omdat hij niet onder de zittende kapitein Jahpsie (inmiddels Majoor) wilde werken vanwege de corruptieve handelingen die daar plaats vonden en omdat hij in zijn recht stond en zijn overplaatsing officieel was goedgekeurd.
Een voorbeeld van een corruptieve handeling betreft de vraag van Kapitein Jahspie om 100 USD te ontvangen per militair die een verzoek indient tot het opnemen van verlofdagen om beveiligingswerk in de binnenlanden te gaan doen omdat de militairen binnen het leger niet voldoende verdienen. Cairo stelt dat Jahspie hem voorhield dat het bedrag gelijkelijk tussen hem en Minister Benschop wordt verdeeld. Aan dit beleid waren alle militairen onderworpen die onder het commando van Kapitein Jahspie vielen. Naast Jahpsie maakte ook SCM Becker, Luitenant Dalger en Korporaal 1 Saidam zich hieraan schuldig en spanden zij samen om militairen te detacheren als bewakers op de goudvelden, aldus Cairo. Feitelijk zien wij dus hier het beeld opdoemen dat officieren in het Nationaal Leger een uitzendbureau runnen.

Vervolgens zijn er 5 Commando’s op bevel van Kapitein Jahspie naar Minister Benschop doorverwezen voor een gesprek over de situatie, maar Cairo was op dat moment 5 dagen met verlof met als reden studie voor het afleggen van een examen. Sindsdien werd zijn salaris door de Minister bevroren. Bij terugkeer moest hij zich aanmelden bij Majoor Kassels om het aanhouden van zijn loon te bespreken en heeft Cairo aangegeven dat zijn advocaat contact met Majoor Kassels zou opnemen omdat het niet rechtmatig is om gedurende een officieel goedgekeurde verlofperiode de uitbetaling van het reguliere loon te stoppen.

Sergeant-Majoor Mahangoe, vergezeld van een collega, is Cairo op gaan halen met een legerbus, met de mededeling dat hij naar de kazerne getransporteerd zou worden. Cairo had een redelijk vermoeden dat deze heren een alternatieve agenda hadden omdat ze bewust voor een afwijkende route naar de Kazerne kozen. Cairo die op de achterbank zat heeft direct contact gemaakt met DNA-voorzitter Jenny Simons om haar in te lichten hieromtrent omdat hij zich niet veilig voelde. De DNA-voorzitter heeft toen waarschijnlijk met het Kabinet van de President contact gemaakt om hen in te lichten dat Cairo was opgepakt. Vervolgens heeft iemand (vermoedelijk Dhr. Kenneth Slooten) Majoor Kassels gebeld met de mededeling dat als Cairo niet om half 2 bij de President op het kabinet aanwezig zou zijn, ze een groot probleem hadden. Terstond wijzigden de Sergeant-Majoors hun koers richting de kazerne.

Cairo: ‘Bij aankomst op de kazerne was Majoor Kassels al ter plaatste en heeft toen aan mij aangegeven dat ik zijn naam niet moest noemen bij de President, omdat hij in opdracht van Minister Benschop heeft gehandeld. Vervolgens ben ik getransporteerd naar het Kabinet van de President waar ik mijn verhaal heb gedaan. Het schijnt vaker voor te komen dat Minister Benschop buiten de President om handelt en dit vermoedelijk veelal corruptief en onrechtmatig’, aldus Cairo.
De Legercommando heeft dit geval persoonlijk voorgelegd aan DNA-Voorzitter mevrouw Simons, die hem heeft doorverwezen naar Melvin Linscheer, die op zijn beurt hem weer heeft doorgestuurd naar Mevrouw Veira, Hoofd van de Veiligheidsdienst. Uiteindelijk zijn de 5 Commando’s bij de President beland. ‘De President heeft tijdens het gesprek met de heer Benschop gebeld om aan te geven dat deze corruptieve handelingen en rancune per direct moest stoppen, maar helaas nam de rancune en intimidatie alleen maar toe.’

Minister Benschop heeft als tegenargument aangeven dat de Commando’s een coup wilden plegen en dat Cairo de leider was van de 5 Commando’s. De militairen werden 30 dagen thuis gezet om de situatie te kalmeren en het stof te doen neerdwarrelen, met behoud van salaris en de belofte dat alles opgelost zou worden. ‘Nadien werden wij constant van het kastje naar de muur gestuurd en konden maar niet terug aan het werk’ aldus de woorden van Cairo.
Na veel rancune en intimidatiepogingen is er abrupt ontslag aangezegd aan de 5 door Minister Benschop. Deze heeft de uitspraak in bijzijn van deze 5 Commando’s gedaan dat ‘…hij persoonlijk heeft geïnvesteerd in het leger en dus de besluiten van de President naast zich neerlegt. Daarbij gooide hij demonstratief enkele dossier in de prullenmand. Deze man leeft dus duidelijk in de waan dat het een privéleger van hem betreft dat hij kan manipuleren en verhuren zoals hij dat wenselijk acht. De jongens worden ingezet als lijfwachten -dus als goedkope arbeidskrachten- voor Ministeries en in het binnenland om de goudvelden van diverse concessiehouders te beveiligen.’

De heer Kenneth Slooten heeft als adviseur van de President de Commando’s geadviseerd om wegens hun onrechtmatige ontslag een rechtszaak aan te spannen tegen Minister Benschop. En deze rechtszaak loopt tot op heden.

Gisteren, dinsdag 23 oktober, is ex-Kapitein Jermain Day vermoedelijk onterecht opgepakt met als strafrede dat hij het Nationaal Leger negatief in het nieuws heeft gebracht. Dit terwijl de heer Day op 2 september met eervol ontslag is gegaan omdat hij ontevreden was over de gang van zaken binnen het leger. Hij kwam op voor een aantal militairen die zich onderdrukt en misbruikt voelen. Regel is dat militairen bijvoorbeeld aanspraak maken op vrije geneeskundige behandeling, de realiteit is echter dat zij de vele medische kosten zelf moeten betalen. Het duurt vaak maanden alvorens zij hun zelf bekostigde behandelingen terug betaald krijgen. Sinds zijn zelf aangevraagde ontslag is Day zeer maatschappelijk betrokken en laat hij zich via social media kritisch uit over de gang van zaken binnen het leger. Naar zijn zeggen heeft Minister Benschop de hem persoonlijk laten oppakken en buiten de reguliere gebruiken om laten plaatsen tussen zware criminelen met als doel hem te denigreren en te vernederen.

Het is een kwalijke zaak dat je anno 2018 als kritische ex-militair je stem niet mag laten horen in Suriname. Ja, de militaire wetgeving is zwaar en extreem en dat heeft zijn redenen, maar laten we ons wel even realiseren dat er in de jaren 80 een militaire coup is gepleegd met als hoofddoel het behartigen van de belangen van het militairenapparaat en het opzetten van een vakbond. Anno 2018 is die felbegeerde vakbond er nog steeds niet en zijn de militairen meer dan ooit pionnen in vieze spelletjes van privébelangen en rancune die intimidatie rechtvaardigen en de systematische onderdrukking van onze jongens als goedkope arbeidskrachten faciliteren.

Als we de woorden van STREI! leden Rodney Cairo en Jermain Day mogen geloven handelt Minister Benschop naar eigen inzichten om zo een huurleger in stand te houden en laat hij zich leiden door persoonlijk gewin. Nevenfuncties zouden voor alle militairen verboden moeten zijn. Want was dat het geval, dan had Kolonel Valk niet exact hetzelfde kunnen doen met de militairen van het leger in de jaren 80.

STREI!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter