blog | werkgroep caraïbische letteren

Het schoolreisje: omkeervoorleesboek in 8 talen

door Jerry Dewnarain

De kinderboekenschrijfsters Hilli Arduin en Indra Hu hebben de handen ineengeslagen. Het eindproduct is een omkeervoorleesboek. Het boek bevat één voorleesverhaal geschreven in acht moedertalen van Suriname. De makers van dit boek hebben gekozen voor een aparte vormgeving: een omkeerboek dat uitgegeven is door Stichting Rupsje Regenboog.

Een omkeerboek is geen unicum voor Suriname. Reeds in 2013 gaf Indra Hu in eigen beheer, zoals de meeste van haar boeken, het ZigZag-boekje uit voor hele jonge kinderen van nul tot twee jaar. Het schoolreisje is een plaatjesboek, Hu’s tweede omkeerboek. Dit voorleesboek is bestemd voor kinderen in de leeftijd van drie tot en met vijf jaar. Oudere kinderen kunnen het zelf lezen.

Opbouw

In de ene helft van het boek staat het verhaal in het Nederlands, Aucaans, Wayana en het Chinees. In de andere helft lees je het verhaal in het Engels, Surinaams-Javaans, Sranan en het Sarnámi. Op de linkerpagina’s lees je het verloop van het verhaal, terwijl op de rechterpagina’s een verhaalfragment wordt geïllustreerd. De tekeningen zijn gemaakt door Jurmen Kadosoe. Het boek telt 48 pagina’s. In de colofon staan de namen van de medewerkers die het verhaal hebben vertaald in de verschillende talen. Behalve dat een omkeerboek prettig is om te lezen, drukt het ook de drukkosten.

De inhoud

Leerlingen van groep 2 uit het district Para maken een schoolreisje naar Clevia Park. Het busreisje naar Clevia is een beleving op zich. De kinderen zien veel van Paramaribo en er wordt in de bus ook nog gezongen: geen Bigi Kayman, maar Pingi Pingi kasi! Hun dagreisje in het park wordt een avontuur: bootje varen, otters spotten, bezoek aan een museum, bezoek aan verschillende plantensoorten. Ook wordt de verjaardag van Miranda gevierd, maar Miranda was niet meer te zien in het park. Waar was zij?

‘Ondertussen was Miranda heel druk bezig met een geit, want die mekkerde en sprong om haar heen. Miranda vertelde aan haar dat ze jarig was en dat ze graag ook een schattig geitje wilde. De jarige lachte van plezier en genoot zo van haar nieuwe vriendinnetje dat ze vergat dat ze terug moest naar haar feestje. Plotseling hoorde ze haar naam: ‘Miranda! Miranda!’

Meerwaarde

Volgens Indra Hu wordt op een speelse manier, het voorlezen van een verhaal in verschillende moedertalen, aan educatie gedaan. De schrijfster noemt dat natievorming, omdat verschillende nationale moedertalen in een voorleesboek zijn bijeengebracht. Hierdoor wordt de linguale diversiteit van ons land gepromoot. ‘Ik heb veel reacties ontvangen van ouders die het verhaal in hun eigen moedertaal hebben voorgelezen aan hun kind. Van de andere talen kunnen de kinderen de klanken waarnemen.’  Nederlands is de officiële taal in Suriname, het Sranan is de lingua franca, de taal waarin vrijwel iedereen zich verstaanbaar kan maken. Daarnaast schijnt het volledig geaccepteerd te zijn, dat de verschillende bevolkingsgroepen zich bedienen van hun moedertaal. Het komt zelfs vaak voor dat men vanwege een vriendschapsband of het opgroeien in een bepaalde wijk de moedertaal van een andere bevolkingsgroep spreekt. Het schoolreisje is een mooi voorbeeld van een van de doelstellingen van de Internationale Dag van de Moedertaal die de Unesco stelt: het conserveren van cultureel erfgoed.

Tot slot bewijst dit voorleesboek dat een goede samenwerking tussen schrijvers mogelijk is om mooie kinderboeken te schrijven. Kortom Het Schoolreisje is een herkenbaar boek voor de jonge kinderen. De schrijvers hebben goed nagedacht over de namen die voorkomen in het boek, namen die je dagelijks hoort: Jason, Maureen, Ursila, Dinish, Kiran, Nirmala, Lydia, Monique, Patty, Miranda enz. Het verhaal sluit aan bij hun belevingswereld wat leesplezier oplevert. Suriname heeft eindelijk weer een voorleesboek erbij! Intussen heeft Indra Hu ervoor gezorgd dat vele scholen in stad en district een exemplaar van Het schoolreisje (gratis) hebben ontvangen!

Indra Hu en Hilli Arduin. Het schoolreisje. Een voorleesverhaal in acht (8) moedertalen van Suriname. Stichting Rupsje Regenboog. Augustus 2021. ISBN 9789991463193.

Pingi pingi kasi
Mi pot mi brede dya
Mi pot mi kasi dya
Alata waka waka waka


Het belang van voorlezen

Boeken zoals Op de rug van Bigi Kayman en Het schoolreisje zijn van onschatbare waarde. Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voorlezen, lezen stimuleert en veel voordelen oplevert. Schoolprestaties gaan vooruit als er wordt voorgelezen, vooral als dit gebeurt in de eerste jaren van het taal- en leesonderwijs.  Kinderen die thuis al letters en woorden leren, leren al gauw lezen. De voordelen hiervan reiken tot het einde van hun lagereschoolperiode (basisschool). Kleuters aan wie is voorgelezen, hebben een voorsprong in leesvaardigheid en andere cognitieve vaardigheden. Studies wijzen ook uit dat alle kinderen in dezelfde mate voordeel halen uit voorlezen.  Het opleidingsniveau of de sociale status van ouders speelt hierbij geen rol. Ook de moedertaal van het kind speelt geen rol.  Het voorlezen heeft ook voordelen voor kinderen die snel emotioneel zwak zijn bijvoorbeeld kinderen die snel huilen of afgeleid worden. Het maakt hen rustig en vergroot de interactie tussen ouder en kind. Met andere woorden voorlezen kan invloeden hebben op verschillende onderdelen van de taalvaardigheden zoals leesvaardigheid. ‘Kinderen leren een boek vasthouden, letters herkennen en de relatie tussen gesproken en geschreven woorden. Ook geeft voorlezen een impuls aan het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn, de mondelinge vaardigheden, de groei van de woordenschat, het verhaalbegrip en een positieve attitude tegenover het lezen.’ Wanneer ouders voorlezen, wordt het taalgebruik bevorderd dan wanneer ouders andere gesprekjes met kinderen zouden voeren. Bij het voorlezen, wordt de woordenschat vergroot en de grammatica ontwikkeld. Hiervan profiteren de kinderen op school. 7 tot 10-jarigen aan wie wordt voorgelezen, hebben gemiddeld een rijkere woordenschat, een sterker leesbegrip en een hogere leesmotivatie.

[Bron: masterscriptie Nederlands Jerry Dewnarain]

[dWTL, 19 november 2021]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter