blog | werkgroep caraïbische letteren

Het pedante ‘tot slaaf gemaakte’

door Willem van Till

In het artikel over het slavernijverleden van Portugal was een hoofdrol weggelegd voor mevrouw Gomes Dias, die consequent sprak van ‘tot slaaf gemaakte mensen’. Ook in Nederland is een groep mensen van mening dat men niet meer moet spreken van ‘slaven’, maar van ‘tot slaaf gemaakten’.

De gedachte hierachter is dat niemand van nature slaaf is of dat niemand als slaaf wordt geboren. Ik kan het gebruik van de uitdrukking ‘tot slaaf gemaakte’ alleen maar pedant vinden en ook nog onjuist. Pedant, omdat voor iedereen het woord slaaf tegenwoordig ook inhoudt dat iemand onrecht wordt aangedaan en daarmee is de uitdrukking ‘tot slaaf gemaakte’ alleen maar pedanterie.

Lees de ingezonden brief op de website van de Volkskrant van 11 april 2018.

on 11.04.2018 at 9:34
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter