blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Papiamentse taalgetto

door Aart G. Broek

Nadat de taalkundige prof. dr. Dirk Christiaan Hesseling (1859-1941) in 1929 afscheid had genomen van de Leidse universiteit, verdiepte hij zich in het Papiaments, de creoolse moedertaal van bewoners van Aruba, Bonaire en Curaçao.  De neerlandicus dr. Jan Noordegraaf tekende deze belangstelling in het nummer van Nieuw Letterkundig Magazijn dat gewijd is aan ‘de West’ (mei 2017). Een van Hesselings informanten was dr. Percy Cohen Henriquez (1909-2000).

Familie Cohen Henriquez, jaren ’20 van de vorige eeuw in Nederland; links Percy / foto collectie J. Veldhuis

Percy was de zoon van de garnizoensarts Maurice de Mordechay Cohen Henriquez en Ida de Jacob Maduro Lopez. Zij waren op 8 april 1908 op hun geboorte-eiland Curaçao in het huwelijk getreden. Ruim een jaar later werd hun zoon Percy geboren. Tien jaar later vertrok het echtpaar met Percy en zijn jongere broer Vivian naar Nederland vanwege gezondheidsproblemen van vader Maurice. Percy’s vader overleed in 1927 in het moederland, nog geen vijftig jaar oud.

Lees hier de column op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 26 maart 2018.

Een uitgebreidere bio- en bibliografische schets van dr. Percy Cohen Henriquez is te vinden op onze website klasse-oplossingen.

 

 

on 26.03.2018 at 10:37
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter