blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Open Boek – van Miguel Keerveld, beeldend kunstenaar

door Chandra van Binnendijk

Wat ligt er momenteel naast uw bed?

Earth Beings; Ecologies of Practice across Andean Worlds van Marisol de la Cadena. Mijn tutor aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar ik een researchprogramma doe, heeft het me aanbevolen. Vanwege mijn interesse in de hybride tussen dier en machine én mens en het anders-dan-menselijke. De Amerikaanse sociologe Donna Haraway beschrijft dat in haar essay A Cyborg Manifesto vanuit een politieke visie die totalisme afwijst. Over het vervagen van grenzen. Dat spreekt mij verschrikkelijk aan. Omdat het me de ruimte geeft om een ruimte te bedenken waarin een sjamaan tegelijkertijd ook antropoloog of socioloog, een wetenschapper kan zijn.

Miguel Keerveld

Welk boek neemt u mee naar een onbewoond eiland?

De drie boeken van Yuval Noah Harari: Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid, Homo Deus: een kleine geschiedenis van de toekomst en 21 lessen voor de 21ste eeuw. Ze zijn makkelijk geschreven ondanks de grote thema’s en de grote tijdsbestekken. Ik vind ze relevant voor de uitdagingen die we in de 21ste eeuw meemaken, zowel individueel als politiek. Op een onbewoond eiland kan ik die veelheid aan materie rustig verwerken en herkauwen.

Met welke schrijver zou u een avondje uit willen?

Met Paulo Coelho of Deepak Chopra. Ik zou ze willen vragen waar ze hun inspiratie vandaan halen. Ben vooral geïnteresseerd of het persoonlijke ervaringen zijn of prikkels van buiten. Ik vind hun boeken relevant omdat ze spiritualiteit weergeven op een heel directe manier, toegankelijk en niet zweverig. Ze raken mij.

Hoe komt u aan vers leesvoer?

Via mijn netwerk van bevriende kunstenaars en mede-researchers die boeken aanbevelen. Soms download ik ze, soms koop of krijg ik en soms leen ik. Het liefst heb ik mijn eigen exemplaar, want ik lees met een highlighter en maak graag aantekeningen bij teksten. Ik wil mijn gedachten gelijk neerpennen en in andermans boeken voel ik me dan beperkt.

Welk boek hoort eigenlijk niet thuis in uw boekenkast?

De bijbel. Omdat het een antiek verhaal is, een geschiedenisboek dat voor mij achterhaald is.

Welk boek heeft diepe invloed op uw leven gehad?

De schatkamer van de filosofie; Een sleutel tot 16 onsterfelijke werken van Robert Zimmer. Dat las ik 13 jaar geleden. Het heeft mijn expo’s vanaf 2010 tot 2020 gedomineerd en ook mijn drang naar performance filosofie. Net als Dying for Ideas; The Dangerous Lives of the Philosophers van Costica Bradatan dat aangeeft waarom filosofie niet alleen beschreven is, maar ook performance is.

Wat zou iedereen gelezen moeten hebben?

The View Through the Medicine Wheel. Shamanic Maps of How the Universe Works van Leo Rutherform. Het geeft een inclusieve, een holistische benadering van de intersectie tussen wetenschap, religie en spiritualiteit, veel meer dan de bijbel. De wereld is zo complex geworden, dat we allemaal moeten beseffen dat we vanuit onze referentiekaders wel open moeten staan voor een ander.

Welk boek boeit u momenteel?

Ik heb net een nieuw boek gekocht: Tijd als kwetsbaarheid van Jan Keij. Hij kijkt naar het concept tijd in de levensbeschouwing van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Deze stelde: in het ontmoeten van de ander ontstaat magie – lees dit als een metafoor voor kennis/bewustzijn. Verder fascineert het me te weten dat geschiedenis en plaats al gekoloniseerd zijn door de mens. Tijd en ruimte zijn dat nog niet. Daardoor ben ik gefascineerd geraakt door tijd.

Wat was uw lievelingskinderboek?

Als kind heb ik niet veel gelezen. Pas toen ik bijna 20 was, ben ik daarmee begonnen. Ik ben gaan lezen over religieuze overtuigingen omdat ik de wereld wilde begrijpen. Ik wilde een waarheid vinden, ondanks dat ik mezelf als atheïst beschouwde.

Bij welk boek moest u huilen?

Bij Veronica besluit te sterven van Paulo Coelho. Omdat er voor mij zoveel herkenning in zat. Ik herkende Veronica’s struggle als persoon in het instituut waar ze was en ik herkende het instituut als metafoor voor de grote maatschappij – Suriname in mijn geval.

[dWTL, 11 februari 2022]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter