blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Nederlands in de Scol Multilingual

door Joyce Pereira

Het Nederlands is in Aruba een vreemde taal, ondanks het feit dat deze taal al bijna 200 jaar de enige instructietaal in het onderwijs is. Een gegeven waarmee rekening gehouden moet worden. De beslissing om het Nederlands als enige onderwijstaal te gebruiken was duidelijk niet gebaseerd op de linguïstische, sociale en onderwijspsychologische realiteit van het lerende kind, het was eerder een politieke beslissing die de taalsituatie moest ombuigen naar een politiek ideaal: In een Nederlandse kolonie moet Nederlands gesproken worden. Tot op de dag van vandaag worstelen we met de weeēn en naweeēn van deze beslissing. Dat het Nederlands als vak én tegelijk als instructietaal in de basisschool en in het voortgezet onderwijs het leren voor het schoolkind en het onderwijzen voor de leraar op een ongekende wijze bemoeilijkt, wordt niet door iedereen onderkend. Voor de nieuwe Scol Multilingual echter is gewerkt aan aangepast NVTmateriaal en NVT-didactiek.


In deze presentatie zullen de kenmerken van de huidige NT1-didactiek vergeleken worden met de kenmerken van de nieuwe NVT-didactiek. De plaats van het Nederlands in de Scol Multilingual zal worden toegelicht. Er zal aandacht besteed worden
aan de leerlijnen en aan realistische eindtermen voor de basisschool en het voortgezet onderwijs. Er zal ook gepleit worden voor een belangrijke rol van de moedertalen in deze nieuwe taaldidactische aanpak.

Paper wordt gepresenteerd op het congres Neerlandistiek in het Caribisch gebied, sectie Didactiek Nederlands als vreemde taal. Voor programma klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter