blog | werkgroep caraïbische letteren

Het M-Woord: ontaarde moeders, nepmoeders…

Symposium Centrum voor Gender en Diversiteit voor Maaike Meijer
Per 1 september 2011 legde prof.dr. Maaike Meijer haar directeurschap van het Centrum voor Gender en Diversiteit (CGD) neer. Zij heeft het CGD met vaart en verve geleid vanaf 1 september 1998. Uiteraard wordt de beëindiging van haar directeurschap niet onopgemerkt voorbijgegaan. Daarom het CGD een feestelijk symposium, getiteld “Het M-woord” op 2 maart 2012 in Maastricht. Collega’s van het CGD en de capaciteitsgroep Letteren en Kunst, alsmede collega’s genderstudies van de zusterfaculteiten elders in het land, zullen hun licht laten schijnen over de culturele betekenissen van moeders, moederen en moederschap: werkende moeders, geleerde moeders, ontaarde moeders, momism, materiële moeders, moordende moeders, maternalism, moederende mannen, nepmoeders, bejaarde moeders, maternal thinking …, dit alles zal de revue passeren.

Programma
12.00u.: ontvangst met koffie en vlaai
12.25: Welkom door Jo Wachelder
12.30: Maaike Meijer (CGD), Nurse Ratched in One Flew Over the Cuckoo’s Nest: De moeder als metafoor
13.00: Mieke Bal (UvA), Mater Dolorosa
13.15: Agnes Andeweg (CGD), Lesbische moeders: Van M-woord naar L-woord en weer
terug
13.30: Louis van den Hengel (CGD): Zoe en de kunst van het moederschap
13.45: Ulrike Brunotte (CGD), “Große Mutter” Ausgrabungen einer Vision um 19.00
14.00: pauze
14.30: Murat Aydemir (UvA), M-woorden: Moeder, materie
14.45: Willy Jansen (RU), Melkmoeders: De verdwenen macht van moedermelk
15.00: Rosemarie Buikema (UU), Moeders en dochters
15.15: Mineke Bosch (RUG), Mary Poppins of hoe een magische nepmoeder een dolle
suffragette de les leest
15.30: Roel van den Oever (VU): Carla en Frank van Putten vieren kerst

15.45: Pauze

16.15: Jan de Roder (FASoS), ‘The One Who is Always True’: Mothers in Vintage
American Popsongs
16.30: Josje Weusten (CGD), De poëzie van een moordende moeder
16.45: Aagje Swinnen (CGD), Demente moeders in de ogen van hun zonen
17.00: Ana Menendez (FASoS, L&K), After Sarah: Elderly Mothers in the Modern Age
17.15: Slotwoord: Lies Wesseling
Aansluitend een borrel

Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht
Datum: 2 maart 2012
Locatie: De Groote Sociëteit, Vrijthof 36, 6211 LE Maastricht

Deelname aan dit symposium is gratis, maar wel graag opgeven voor 15 februari 2012 middels een email aan Wilma Lieben (W.Lieben@Maastrichtuniversity.NL).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter