blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Het kruis voor een kankantri, geschiedkundige bijdrage

Het kruis voor een kankantri. Zo luidt de titel van het boek dat professor doctor Franklin Jabini zondagavond in de Lutherse Kerk aan de Waterkant heeft gepresenteerd. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Hij heeft ook het voorwoord voor dit boek geschreven.

 

Minister Mike Noersalim ontvangt het boek ‘Het kruis voor een kankantri’ uit handen van auteur Franklin Jabini.

In zijn toespraak kaartte Noersalim aan dat acht van de tien mensen op de wereld een bepaald geloof belijden of een religieuze overtuiging aanhangen. Religieuze instellingen, kerken, tempels, moskeeën et cetera zijn de oudste, diepste en meest gerangschikte op grote schaal verbonden menselijke instellingen, die sinds mensenheugenis bekend zijn. Geschiedenis, architectuur en erfgoed getuigen allemaal van deze duurzaamheid. “Ook in Suriname is de geschiedenis van kerk en geloof ver in de tijd terug te voeren. Dat laat professor doctor Franklin Jabini ons met zijn belangrijke geschiedkundige bijdrage Het kruis voor een kankantri zien”, zei Noersalim.

Ontwikkeling Christelijke denominaties
Jabini beschrijft de vestiging van de verschillende denominaties van het christendom in Suriname, vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot het einde van de twintigste eeuw. Hij plaatst hun ontwikkeling in Suriname binnen hun sociaal-maatschappelijke context, waardoor bijvoorbeeld de verwevenheid van kerk en staat, in de vroege geschiedenis van het christendom in Suriname, duidelijk naar voren komt. Velen uit binnen- en buitenland hebben hun tijd en energie gegeven ten behoeve van de uitbreiding van het christendom naar alle delen van de Surinaamse samenleving.

“Niet alleen voor het kerkelijke werk. Zij vonden de fysieke gezondheid en de ontwikkeling van het volk belangrijk en toonden zich pioniers in het onderwijs en het medisch werk voor velen in stad, district en binnenland”, hield de bewindsman de aanwezigen voor. Tijdens hun werk voor de verbetering van het lot van hun medemens, kwamen velen om. Zij liggen begraven op verschillende plaatsen in Suriname. Scholen, maar ook ziekenhuizen en medische posten in het binnenland zijn het aantoonbaar bewijs dat de kerk bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van Suriname. “En die bijdrage wordt nog steeds geleverd”, zei Noersalim.

Multireligieuze bevolking
Suriname heeft een plurale bevolking en is vanwege de multiculturaliteit een voorbeeld in de wereld. Met de pluraliteit van de samenleving gaat samen de diversiteit aan religiën, een multireligieuze bevolking waar de aanhangers van de verschillende denominaties in vrede met elkaar leven. Volgens de cijfers van achtste Algemene Volks- en Woningtelling van 2012 zijn de drie grootste godsdiensten in het land het christendom (48.4%), het Hindoeïsme (22.3%) en de islam (13.9%). Naast deze drie godsdiensten zijn er in Suriname nog verschillende andere geloofsovertuigingen.

Bijdrage geestelijk welzijn
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is van overheidswege verantwoordelijk voor het beleid inzake religieuze aangelegenheden. Er wordt een bijdrage geleverd aan het geestelijk welzijn van de bevolking door middel van het faciliteren van religieuze organisaties bij de uitvoering van activiteiten die het nationaal belang bevorderen. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan regelgeving betrekking hebbende op religieuze aangelegenheden en het bemoedigen van het belang van vrije beleving van godsdienst en levensovertuiging.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een bijdrage zal leveren in de verdere wetenschappelijke verdieping van het christendom in Suriname. Daarenboven spreek ik de hoop uit dat de gepresenteerde kennis de harmonie in onze multireligieuze samenleving krachtiger zal consolideren”, stelde Noersalim.

[van Starnieuws, 13 augustus 2018]

 

Voor een meer inhoudelijk bericht, klik hier.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter