blog | werkgroep caraïbische letteren

Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam zal het KITLV een onderzoek uitvoeren naar het koloniale en slavernijverleden van de stad. Deze opdracht vloeit voort uit de door de gemeenteraad van Rotterdam op 14 november 2017 aangenomen motie-Wijntuin, waarin om zo’n onderzoek wordt gevraagd. Het KITLV werkt in dit project nauw samen met het Stadsarchief Rotterdam.

Profiel van de stad Rotterdam, gezien van de Maas, Romeyn de Hooghe, 1783. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Het onderzoek zal leiden tot drie boeken, te publiceren in oktober 2020: een bundel artikelen over de koloniale geschiedenis onder redactie van Gert Oostindie, een boek over het slavernijverleden van de hand van Alex van Stipriaan Luїscius en een bundel met reflecties op de erfenissen van deze geschiedenis onder redactie van Francio Guadeloupe, Paul van de Laar en Liane van der Linden

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van het KITLV en andere, voornamelijk Rotterdamse onderzoekers. Voor de wetenschappelijke en maatschappelijke begeleiding van het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld onder voorzitterschap van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

1 comment to “Het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam”

  • Ik ben benieuwd of in dit onderzoek ook de verzonken stad Nieuw-Rotterdam de benodigde aandacht krijgt.
    Rond 1820 werd op De Punt van het Surinaamse district Nickerie de hoofdstad Nieuw-Rotterdam gevestigd. In die periode was het gebied zeer belangrijk omdat tijdens het Britse tussenbestuur de plantages van de Engelsen en de Schotten naar Nickerie en Coronie werden verlegd. Nieuw-Rotterdam was gebouwd aan twee loodrechte straten, waaronder de Kerkstraat, die liep van zuid naar noord en eindigde met de toren van de kerk. De gemeenteraadsleden hadden meerdere huizen, er was een versterkte militaire post en er waren kazernes. Een prominente bewoner van Nieuw-Rotterdam was Anthony Desse (1807-1868). Hij was eerst militair en werd daarna een machtige plantagehouder. De plantages Leasowes, Sarah, Paradise en Catharina Sophia waren zijn eigendom. De bekende Surinaamse familienaam Essed bevat een verwijzing naar Desse.
    Nieuw-Rotterdam lag op een ongelukkige plek, waardoor de zee het weer zou overnemen. De eerste stormvloed kwam in 1866. In 1875 kwam er nog een, die het einde van Nieuw-Rotterdam inluidde. Het stadje werd omstreeks deze tijd door de zee verzwolgen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter