blog | werkgroep caraïbische letteren

Het Jodenkwartier

door Ron Gomes Casseres
2021 is het driehonderdzeventig jaar geleden dat de allereerste joodse kolonisten zich op Curaçao vestigden. Zij kregen voor hun vestiging een strook land toegewezen die later onderdeel zou gaan vormen van plantage De Hoop welke niet ver was gelegen van de oude Joodse begraafplaats
Bleinheim.

De naam van deze plantage wordt vaak in verband gebracht met een andere ‘hoop’ van die zeventiende-eeuwse joodse kolonisten, namelijk de Hoop van Israël oftewel Mikvé Israël, de Hebreeuwse naam van de historische Joodse gemeente die rond 1651 is gesticht.

raffinaderij Curacao - foto Aart G. Broek
Beth Haim, de joodse begraafplaats met op de achtergrond de raffinaderij – foto Aart G. Broek

Plantage De Hoop bestaat sinds de komst van de raffinaderij niet meer maar door onderzoekers en in publicaties betreffende plantages op Curaçao worden een aantal plantages beschreven als zijnde onderdeel van een Jodenkwartier. Waar was dat Jodenkwartier nu precies en waren er ook werkelijke Joodse belangen zoals de term Jodenkwartier aangaf? En wie waren de Joodse eigenaren van deze plantages?

Opening van de historische beschouwing ‘Het Jodenkwartier’, in: Archiefvriend; Bijlage, jrg. 26, nr. 4, december 2020; hier in pdf

Kaart door Fred M. Chumaceiro
[Plantages grenzen en oude kustlijn Werbata 1911. Nieuwe kustlijn Kadaster 1993. Namen plantages Wed. Hulst van Keulen 1836; Renkema C77 noordoever van het Schottegat met tuin en huizen c 1750; en Els Langenfeld Plantages, tuinen en ‘kanoekjes’ met hun eigenaren tussen 1780 en 1885. Wegennet overgenomen van OpenStreetMap.]
on 09.12.2020 at 17:39
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter