blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk’ ‘

Lezing voor Genootschap Nederland – Aruba door CAft-voorzitter Raymond Gradus
Zoom GNA bijeenkomst op 1 september 2020

‘De coronacrisis raakt Aruba bijzonder hard. Een terugval van de economische groei met 27 tot ruim 31 procent is zeer waarschijnlijk. Sociaaleconomische hervormingen zijn absoluut noodzakelijk.

Aruba - longing for distant shores / foto Aart G. Broek
Aruba – longing for distant shores / foto Aart G. Broek

De zorgen en onzekerheid over pensioenen, arbeidsmarkt, belastingen, gezondheidszorg en overheidsfinanciën zijn groot. Nederland en Aruba
moeten binnen het koninkrijksverband daadwerkelijk tot een akkoord komen over financiële steun.’

Voor de GNA-lezing en de bijkomende presentatie zie de volgende pdf’s.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter