blog | werkgroep caraïbische letteren

Herinneringen aan Chris Engels

Tot de `Personen die zich voor de Antilliaanse gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt’ behoort Christiaan Joseph Hendrikus Engels. De Posterijen Nederlandse Antillen denken er in ieder geval zo over: in 1996 wijdden zij een postzegel in een jaarlijkse serie `lokale persoonlijkheden’ aan Chris Engels. In de folder die de serie begeleidt, worden Engels’ verdiensten opgesomd, terwijl op de zegel een vijftal symbolen Engels’ vakmanschap verbeeldt: dat van arts, schrijver, schermer, schilder en musicus.

Hieraan hadden nog symbolen toegevoegd kunnen worden die verwijzen naar zijn bemoeienis met de geschiedenis van de nieuwe wereld, de Indiaanse wortels van het Papiamentu, de architectuur, de archeologie en het museumwezen. Deze veelzijdigheid, in combinatie met zijn dikwijls als excentriek ervaren optreden, maakt hem op voorhand al tot een dankbaar onderzoeksobject.

Zie bijgaande docu van Fenny Vlietstra op Youtube

Voor onderzoek naar leven en werk van Chris J.H. Engels, zie de publicatie van Aart G. Broek: Proeve van een dossier; Willemstad, Curaçao, 1997. Hierin niet alleen een schets van zijn leven en werkzaamheden, maar tevens een uitgebreide bibliografie van zijn publicaties en van teksten over Engels.

De Stoep is een literair tijdschrift dat verscheen van september 1940 tot mei 1951. Het werd uitgegeven in Willemstad op Curaçao. Het is het enige Nederlandstalige literaire tijdschrift dat gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ononderbroken is uitgekomen. Van de eerste nummers vormden F.J. van der Molen en Luc. Tournier de kernredactie. Luc. Tournier, het schrijverspseudoniem van Chris Engels, was de constante factor. Hij was de drijvende kracht achter alle zesentwintig nummers van het blad.
In het boek De Stoep; Chris Engels en de literatuur op Curaçao 1940-1951 van Jan de Heer (Volendam: LM Publishers, 2018) wordt de lijn gereconstrueerd waarlangs het tijdschrift ontstond. Het boek heeft een chronologische opzet en anderzijds een thematische. In negen hoofdstukken worden de opeenvolgende nummers van het blad belicht, benevens de redactionele ontwikkelingen. Tevens worden daarin thema’s aan de orde gesteld, die zich in de ontwikkelingsgang van het tijdschrift aandienden. 

Chris J.H. Engels – ets Bert Kienjet

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter