blog | werkgroep caraïbische letteren

Heraldisch wapen voor families met een Surinaamse achtergrond

door William L. Man A Hing

Het voeren van een familiewapen lijkt zich in een toegenomen belangstelling te kunnen verheugen. Een recent aantal registraties wijst op een nieuwe ontwikkeling door participatie van families met een Surinaamse achtergrond.1

Wapen van R.S.A. Abdoelhafiezkhan

Heraldische wapens

Wapens op vaandels en blazoenen vol eeuwenoude en traditionele symboliek hebben vanaf het tijdperk van de ridders in de Middeleeuwen onafgebroken tot de verbeelding van het publiek gesproken. Vooral landen en publiekrechtelijke corporaties en entiteiten presenteren zich met een traditioneel wapen en dito spreuk of devies. Denkt u eens aan de volgende wapens en hun spreuken: Nederland met zijn “Je maintiendrai”; Suriname met “Justitia Pietas et Fides”; provincie Zeeland met “Luctor et Emergo”, etc. Deze heraldische wapens van overheden en die van de Adel zijn wettelijk vastgelegd en beschermd door de Hoge Raad van Adel. Dit heeft tot gevolg dat het gebruik van deze emblemen door anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de gerechtigden verboden is.

In de moderne tijd lijken traditionele wapens met hun kleurige picturale kwaliteiten in veel gevallen vervangen te kunnen worden door grafische symbolen en emblemen, vooral in de commerciële wereld.

Burgers hebben vaak de behoefte de eigen identiteit te versterken en zich duidelijk te onderscheiden van anderen door het voeren van een eigen familiewapen. Doorgaans wordt gekozen voor een kleurig en beeldend embleem, dat in de regel ontworpen is naar de specifieke achtergrond en opvattingen van de aanvrager.

Anders dan wat een nogal algemeen heersend misverstand suggereert, heeft iedere burger de bevoegdheid onder goedkeuring van het College van Herauten van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek een eigen familiewapen aan te vragen. Na acceptatie wordt de positieve beslissing geregistreerd en bekendgemaakt met uitreiking van een wapendiploma. Voor meer bekendheid kan het besluit verder worden gepubliceerd in de periodieken van de verschillende genealogische organisaties.

Het gebruik van een heraldisch wapen door gerechtigden is volkomen vrij en kan ook als brievenhoofd dienen bij correspondentie. Het dragen van zegelringen en gebruik van lakstempels maken deel uit van de toepassingsvormen van de nieuwe identiteit.
Anders dan in het geval van staten, publieke corporaties, belangrijke instituten en van de Nederlandse adel genieten de familiewapens van particulieren geen uitdrukkelijke wettelijke bescherming.

Het voeren van het wapen van een andere familie is een handelwijze die niet wordt gewaardeerd. Een familiewapen dat door niet-bevoegde personen, al dan niet door naamgenoten, wordt gevoerd, staat bekend als een geassumeerd wapen.

Voor een betere bescherming kan worden aanbevolen dat niet-adellijke particuliere gerechtigden hun familiewapen als beeldmerk doen inschrijven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in Den Haag.

Na een eerste onderzoek kunnen de volgende gevallen van personen en families met een Surinaamse achtergrond nader worden belicht.

Abdoelhafiezkhan, R.S.A.
Aanvrager en Wapenvoerder(s) te Nederland.
Het familiewapen is in 2007 in opdracht van de aanvrager door Heraldisch Bureau Nagtegaal te Delft ontworpen. Vervolgens is het wapen:

“Geregistreerd op verzoek van de heer R.S.A. Abdoelhafiezkhan, wonende te Nieuw Vennep, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen. En bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie geregistreerd onder nr. 2009-0012 (Rotterdam, 13 maart 2009).”2

Een saillant detail van het wapen is “… twee schuingekruiste zilveren khan’s (Arabische handkromzwaarden) …”. Het wapen is voorzien van de familienaam “ABDOELHAFIEZKHAN”.

De achternaam Abdoelhafiezkhan, die nog in Suriname voorkomt, is bij de Nederlandse Familienamenbank als volgt geregistreerd: 1947 = 0 pers. en 2007 = 51 pers.

Chin Kwie Joe, Ir. A.S.T.
Aanvrager en Wapenvoerder(s) te Nederland.
Uit het register van CBG, Centrum voor familiegeschiedenis, blijkt dat voor Ir. A.S.T. Chin Kwie Joe de volgende toelichting is opgenomen bij de aanvraag:

Wapen van A.S.T. Chin Kwie Joe

“ Dit familiewapen is in 2006 ontworpen door S. Schoor en P. Bultsma. Geregistreerd op verzoek van Ir. André Saw Thai Chin Kwie Joe, geb. Groningen 11 juni 1962, wonende te Vlaardingen, zoon van Joek Mien Chin Kwie Joe en Petra Elisabeth Lucine Gerarda Schaminee, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen. Aanvrager stamt af van Chin Kwie Joe, geb. Kwantung (China) 14 juli 1902, verhuisde rond 1923 naar Suriname, winkelier/ondernemer te Kabel ald., verhuisde 1975 naar Nederland, overl. Zeist 16 februari 1986. Hij huwde op 16 november 1922 te Kwantung met Wong Sarm Kia. Predikaat: 1.017.”

Enkele saillante details van het wapen zijn “… een groene griffioen cum draak … met twee poten … een medaillon versierd met het Chinese karakter voor Chin [ 陈 ] in verkort Chinees schrift …”. Vermeld wordt in de aanvraag dat met de kleurcombinatie “Rood-Groen-Wit” wordt gerefereerd aan Suriname. Het wapen is voorzien van de volgende spreuk in zwarte kapitalen op een wit lint: “Vita Peregrinari Est” (Het Leven is een Pelgrimstocht).

Vader van aanvrager Ir. André Saw Thai Chin Kwie Joe is Johan Joek Mien Chin Kwie Joe, de tweede zoon van stamvader Chin Kwie Joe. Johan heeft zich na zijn opleiding in Groningen als chemicus met gezin in Suriname gevestigd. Aldaar wist hij in 1989 een onderzoek af te ronden voor een promotie aan de Technische Universiteit Eindhoven (Wi Rutu no. 11/2).

Stamvader van dit geslacht is Chin Kwie Joe, die in 1902 werd geboren in China en in 1986 in Nederland is overleden. Voor de duidelijkheid kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst bij naam en achtergrond van de stamvader, wiens (volledige) naam is doorgegeven aan zijn nageslacht als achternaam.

Volgens eigen opgave zou Chin Kwie Joe in 1926 naar Suriname zijn geëmigreerd. Hij was afkomstig van de Zuid-Chinese provincie Kwangtung [Guangdong], prefectuur Bao’An (soms ook vermeld als prefectuur: Dongguan), GuanLan, en de nederzetting TjongHangKang [ZhangKengJing]. Met zijn vrouw Wong Sarm Kiauw [ Huang SanJiao / 黃 三 嬌 ], die in 1904 in China werd geboren en in 1985 in Nederland is overleden, heeft hij vijf zoons gekregen, te weten:
–  Albert Joek Kong [ YuGuang / 育 光 ] , overleden;
–  Johan Joek Mien [ YuMing / 育 明 ];
–  Frans Jiet Foei [ YiFei / 翼 飛 ];
–  Petrus Jiet Joen [ YiYun / 翼 雲 ], overleden;
–  Rudy Jien Phien [ YingPing / 應 平 ].3

Door hard werken en zijn grote inzet wist immigrant Chin Kwie Joe met zijn zoons een succesvol handelsbedrijf onder eigen naam op te bouwen. De onderneming was gevestigd te Paramaribo aan de Heiligenweg no. 11 en heeft na de Tweede Wereldoorlog nog ongeveer vijf decennia tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw gefunctioneerd. De firma die tot de bekende Chinese bedrijven in de groothandel behoorde is inmiddels opgeheven.

Chin Kwie Joe werd door zijn bekendheid en positie in de samenleving herhaaldelijk verkozen tot bestuurslid van de Chinese vereniging Chung Fa Foei Kon.

De achternaam Chin Kwie Joe, die door alle nakomelingen als achternaam wordt gevoerd, is gevormd van de clannaam Chin [ Chen / 陈 / in verkort Chinees schrift ] of [ 陳 / in traditioneel Chinees schrift ] en de persoonlijke naam Kwie Joe [ GuiYou / 貴 友 ].

André Chin Kwie Joe

De naam Chin Kwie Joe is aanwezig in Suriname en als volgt bij de Nederlandse Familienamenbank geregistreerd: 1947 = 0 pers. en 2007 = 14 pers. De clannaam Chin is in verschillende combinaties als volgt geregistreerd: 1947 = 3 pers. en 2007 = 331 pers.
Verder kan nog vermeld worden dat de clannaam Chin [Chen] op de 5e plaats staat van de Nationale Namenranglijst van China.

Dielbandhoesing, R.P.
Aanvrager en Wapenvoerder(s) te Polen.
Het familiewapen is 2015 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft “in samenwerking met de aanvrager”. Vervolgens is het wapen:

“Geregistreerd op verzoek van de heer R.P. Dielbandhoesing, wonende te Krapkowice (Polen), zoon van Roy Premnath Dielbandhoesing (1954-1991) en S.Y. Langerak, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van “Thakur Sahib” Bakhory Singh, geb. in Anjowo (district Arrah (Ara), Brits-India) ca. 1830. Zijn zoon is Dinbandhu Singh, geb. ca. 1855, overl. Paramaribo (Suriname) op 31 augustus 1906 in het Militair Hospitaal. Hij huwde met “Thakurani” Dharma Ramdial, geb. in Shahjadpur (district Faizabad, Brits-India) ca. 1859, overl. Paramaribo (Suriname) op 6 september 1926.”4

Enkele saillante details van het wapen zijn “… lotusbloem … palmboom … twee staande aanziende olifanten …”. Het wapen is voorzien van de familienaam “DIELBANDHOESING”.

De achternaam Dielbandhoesing staat niet als zodanig geregistreerd bij de Nederlandse Familienamenbank. In Suriname komt de naam voor als Dielbandoesingh (Suriname Telefoongids 2015-2016).

Familie Hagens

Oorsprong: China & Paramaribo, Suriname. Wapenbrief nummer NGH 2018.46. Uitgegeven: 30 juni 2018, gepubliceerd in Blazoen, jrg. 4, nr. 3.

Saillant detail van het wapen vormt een “… rood paardenzadel naar Chinees model …”. Het wapen bevat geen devies.

Wapen van de familie Hagens

Als stamouders van de Tjon Akien-Hagens familie worden genoemd: Samuel Tjon Akien (1840-1901) en Anna Wilhelmina Hagens (1855-1923).5 Over hen verstrekt Myheritage.nl de volgende bijzonderheden: “Samuel is geboren in 1840 in China. Anna is geboren ongeveer 2 februari 1855 in Coronie, Suriname”. En als verdere details over hun kinderen: “Samuel Willem Arthur Tjon a Kien (1881- 1918) had 6 broers of zussen: Alfred Martinus David Tjon Akien (Aiken), Emile Edwin Adriannus Hagens (Tjon a Kien) en 4 andere broers of zussen.”

Een meer gedetailleerd overzicht van de kinderen van het gezin Tjon Akien en Hagens kan worden aangetroffen bij de beschrijving van de stamboom van de familie Van de Veer:

1. Reginald Alexander Emile Francois Tjon A Kien 1874-?;
2. Helouise Johanna Christina Tjon A Kien 1876-?;
3. Gerhard Tjon A Kien 1878-1933; 
4. Jacoba Elisabeth Tjon A Kien 1879-?;
5. Samuel Willem Arthur Tjon A Kien 1881-1918;
6. Alfred Martinus David Tjon Akien (Aiken) 1882-1968;
7. Emile Edwin Adrianus Hagens (Tjon A Kien) 1883-1947.5

Door de nazaten is in 1938 zowel in Nederlands-Oostindië als in Suriname officieel wijziging aangevraagd van de achternaam Tjon Akien in die van Hagens.

Stamvader Samuel Tjon Akien was zeer waarschijnlijk afkomstig van de Zuid-Chinese provincie Guangdong. Zijn naam Tjon Akien, die is samengesteld van zijn clannaam Tjon [ 張 / Zhang ] en persoonlijke naam Akien [ 亞 景 / AhJing ], lijkt niet meer voor te komen in Suriname en is evenmin geregistreerd bij de Nederlandse Familienamenbank.

De clannaam Tjon [ 張 /Zhang ] bezet de derde plaats op de Nationale Namenranglijst van China. De achternaam Hagens, die nog in Suriname voorkomt, is als volgt in de Nederlandse Familienamenbank geregistreerd: 1947 = 818 pers. en 2007 = 1.294 pers. (NFB).

Raghoenath, E.
Aanvrager en Wapenvoerder(s) te Nederland.
Het familiewapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal te Delft.
Vervolgens is het wapen:

“Geregistreerd op verzoek van de heer E. Raghoenath, wonende te Beverwijk, voor de aanvrager en al zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van “Budhram Raghunath Chowdhry, geb. 1894 in Brits-Indie en Radha Bisoen, geb. 18 januari 1894 in Brits-Indie. Dit wapen is voorts geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0051 (Rotterdam, 19 januari 2010).”6  

Saillante details van het wapen vormen “… twee rode lotusbloemen … een gaande aanziende olifant …”. Het wapen is voorzien van de familienaam “RAGHOENATH”.

De achternaam Raghoenath, die nog aanwezig is in Suriname, is bij de Nederlandse Familienamenbank als volgt geregistreerd: 1947 = 0 pers. en 2007 = 251 pers.

Familie Sandel
Wapenbrief uitgegeven 3 sept. 2016, onder nr. NGH 2016.09, aldus gepubliceerd in: Blazoen, jrg. 2, nr. 3.

Wapen van de familie Sandel

Saillante details van het wapen zijn: “Schild: … in zilver drie ringen … omgekeerd groene driehoek, beladen met een gouden vijfpuntige ster … en Helmteken: … een groene sandelboomtak met vijf bladeren tussen een gesloten gouden vlucht …”
Als verdere bijzonderheid kan vermeld worden dat het wapen is voorzien van de volgende latijnse spreuk: “Carpe Diem”, in de betekenis van “Pluk de dag”.

Van de herkomst van de achternaam Sandel zijn twee versies aan te wijzen: een Duitse en een Schotse. De Schotse versie stamt uit de 14e eeuw en is verspreid over vele landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika. Eén van de door haar gevoerde familiewapens had als devies  “Spero Meliora” (ik hoop op betere zaken).7

In Suriname kan als eerste persoon met de naam Sandel waarschijnlijk aangewezen worden: Henry Gustaaf Sandel, die 1858 werd geboren als Henri, zoon van de slavin Seba, en die bij Gouvernements-Resolutie van 24 maart 1862 werd gemanumitteerd door pl(antage) Kerkshoven van A.B. de Sanders.8 Bij de Volkstelling Suriname 1921 werden 11 personen geregistreerd met de naam Sandel. Gezien de ontstaanswijze van haar naam in Suriname lijkt het niet waarschijnlijk dat de familie verwant is aan Duitse of Schotse stamouders.

De achternaam Sandel komt nog voor in Suriname en is als volgt in de Nederlandse Familienamenbank geregistreerd: 1947 = 2 pers. en 2007 = 123 pers.

Tjong Akiet, R.
Aanvrager en Wapenvoerder(s) te Nederland.
De volgende gegevens zijn bij de aanvraag op 9 april 2018 verstrekt door het Heraldisch Bureau Nagtegaal te Delft:

Wapen van Tjong Akiet

“Dit wapen is in 2018 ontworpen door H.K. Nagtegaal. Geregistreerd op verzoek van de heer R. Tjong Akiet, wonend te Amsterdam, zoon van Eugène Sien Foek Tjong Akiet en Emelina Henriette Schloss, voor de stamvader en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt af van Tjong Akiet, geboren China 25 mei 1845, overleden Paramaribo (Suriname) 20 oktober 1929. Hij huwde met Sam Tjau, geb. Cottica (Suriname) 17 maart 1870, overleden Paramaribo 27 februari 1960.”9

Saillant detail van het wapen is “… aangespannen zilveren handboog …”. Het wapen is verder voorzien van de familienaam “TJONG AKIET”.

De achternaam Tjong A Kiet [= Zhang AhJi] van alle directe nakomelingen verwijst naar de volledige naam van de stamvader die is gevormd van de clannaam Tjon en de persoonlijke naam A Kiet. De stamvader was vermoedelijk afkomstig uit de Zuid-Chinese provincie Guangdong. De achternaam Tjong A Kiet, die in Suriname wordt gevoerd als Tjong A Kiet en Tjong Akiet, staat bij de Nederlandse Familienamenbank als volgt geregistreerd: Tjong Akiet: 1947 = 0 pers. en 2007= 13 pers.; Tjong-Akiet: 2007= 34 pers.; Tjong-A-Kiet: 1947= 0 pers. en 2007= < (minder dan) 5 pers.
De clannaam Tjong [ 張 = Zhang ] bezet de 3e plaats op de Nationale Namenranglijst van China.

Verdere kenmerken van de besproken familiewapens
Op de familiewapens wordt vaak geen devies of spreuk aangetroffen. In veel gevallen lijkt plaatsing van de familienaam, in kapitale letters in zwarte kleur op een onder een schild geplaatst wit lint, te volstaan.

Twee van de wapens zijn voorzien van een spreuk: die van de families Chin Kwie Joe in Nederland en Sandel te Paramaribo.

De hier besproken wapens vertonen verder een belangrijk verschil voor wat betreft de groep van gerechtigde wapenvoerders. In vier van de gevallen is het recht op het voeren van het familiewapen op uitdrukkelijk verzoek toegekend aan “de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen”. Uitzonderingen zijn de drie overige gevallen, waarin voor Hagens en Sandel het recht is verleend aan “de betrokken familie”, terwijl in het geval van Tjong Akiet het recht is uitgebreid en verleend aan de “stamvader en zijn naamdragende nakomelingen”.
Opvallend is dat van de zeven wapenbrieven er vijf in Nederland zijn aangevraagd en twee vanuit het buitenland, namelijk een vanuit Polen en een vanuit Suriname.

Tot slot

De deelname aan de heraldiek door families met diverse Surinaamse achtergrond wijst op een bredere acceptatie van de wapenkunde als versterking van de eigen identiteit. De tijd zal leren of deze recente ontwikkeling ook nog meer en andere groepen kan inspireren tot de beoefening van de heraldiek en het (doen) aanvragen van een wapenbrief.

Legenda voor Chinese namen

De Nationale Namenranglijst van China verwijst naar de volgorde der namen die te vinden is in de overzichten op de websites van “China is good”, “Sinosplice” en “Mingba”. Chinese persoonsnamen worden weergegeven zoals ze in Suriname geregistreerd zijn en gevoerd worden in geromaniseerde vorm. Voor een beter inzicht en verder onderzoek wordt zoveel mogelijk de clannaam of achternaam zowel in Chinese schrifttekens als met de officiële spelling (Hanyu pinyin) van het Mandarijn-Chinees tussen vierkante haakjes weergegeven.

Geraadpleegd

 • Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek, Deel 62, 2008, blz. 190; ook: https://www.wazamar.org/…
 • Chang, Stephen H. The Chinese Around the World. Volume Two. California, U.S.A., 1970. I.h.b. Hoofdstuk: Suriname, D.G., p. 177 – 214. Met foto’s.
 • Chin Kwie Joe, D. Persoonlijke communicatie met de auteur, 2019.
 • GEM (Genealogisch Erfgoed Magazine) 26 (2018), nr 3, p. 28. Re: Wapenbrief van Tjong Akiet.
 • ten Hove, Okke & Frank Dragtenstein. Manumissies in Suriname 1832-1863. Bronnen voor de studie van Suriname, deel 19. Utrecht, 1997. ISBN 90-393-1460-8.
 • MacDonald, Alphonse L., Sonny R. Tai Tin Woei, Eddy Boëtius & Norman Slijngard, The Tjong Akiet family – De familie Tjong Akiet, Paramaribo 2010 (Recensie: Henk Dijs, in: Wi Rutu 13 (2013), nr 2, p 77-78).
 • Man A Hing, William
  a. “Rond de wijziging van en naar Surinaams-Chinese geslachtsnamen“, in dagblad De West van 2 oktober 2000, no. 37935, p. 5. Paramaribo;
  b. “Surinaams-Chinese auteurs van proefschriften: kanttekeningen bij hun naam en achtergrond”, in Wi Rutu, jaargang 11 no. 2. p. 41 -54. Re (no. 15): Chin Kwie Joe, Joek Mien; (no. 20): A.Th. Hagens.
 • Telesur. Suriname Telefoongids 2015-2016. Paramaribo.

Digitale vindplaatsen

 • http://cbgfamilienamen.nl (raadpleegdatum 02-04-2018).
 • https://www.cbgfamiliewapens.nl/zoeken?search=Chin+Kwie+joe&collection=Familiewapens (raadpleegdatum 02-04-2018).
 • http://www.familiewapen.net/familiewapens (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-veer/I500239.php (raadpleegdatum 06-01-2019) re: Hagens en Tjon Akien.
 • https://www.genealogieonline.nl/stambomen-van-johan-scholte/I90801.php (raadpleegdatum 06-01-2019) re: Sandel.
 • https://nl.geneanet.org/fonds/individus/?go=1&niveaux_1%5B_554698228%5D=autres_fonds&nom=SANDEL&page=2&size=30&sort=periode&voisin (raadpleegdatum 12-01-2019).
 • https://genootschapheraldiek.nl/wapenbrieven/familienamen/Hagens/ (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://genootschapheraldiek.nl/wapenbrieven/familienamen/sandel/ (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.hogenda.nl/hogenda-familiewapens (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.houseofnames.com/sandel-family-crest (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.myheritage.nl/names/samuel_tjon%20akien (raadpleegdatum 19-01-2019).
 • https://www.nagtegaal.org/familiewapens/abdoelhafiezkhan-01/ (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.nagtegaal.org/familiewapens/dielbandhoesing/ (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.nagtegaal.org/familiewapens/raghoenath-01/ (raadpleegdatum 06-01-2019)
 • https://www.nagtegaal.org/familiewapens/tjong-akiet/ (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • https://www.openarch.nl/search.php?lang=nl&name=Sandel&number_show=10&eventplace=Suriname&sort=1 (raadpleegdatum 06-01-2019).
 • http://www.stamboom.org/stamboom/sandel (raadpleegdatum 11-01-2019).
 • https://stamboomsuriname.wordpress.com/genealogische-bronnen/geboorteregisters-1828-1910/index-geboorteregister-paramaribo-1895-p-z/ (raadpleegdatum 11-01-2019).
 • https://www.wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/Heraldische-Wapenregisters-in-de-Nederlanden/Wapens/Chin-Kwie-Joe/beschr-wp-Chin-KwieJoe.htm (raadpleegdatum 17-12-2018).

Noten

1 Buiten beschouwing blijven in dit artikel personen en families die reeds voor hun vestiging in Suriname in het bezit waren van een familiewapen, zoals Van Charante (www.cbgfamiliewapens.nl); Van der Jagt (www.cbgfamiliewapens.nl); Schimmelpenninck van der Oye (www.hogenda.nl) en De Veer (Wi Rutu 19/1). De meeste adellijke personen zijn in het bezit van een familiewapen, maar andersom verwijst het bezit van een familiewapen niet altijd naar personen van een adellijk geslacht of van het patriciaat.

2 Bron: Heraldisch Bureau Nagtegaal.

3 Info van drs. D. Chin Kwie Joe.

4 Bron: Heraldisch Bureau Nagtegaal.

5 https://genealogieonline.nl/stamboom-van-de-veer

6 Bron: Heraldisch Bureau Nagtegaal.

7 https://www.houseofnames.com/sandel-family-crest…

8 Ten Hove&Dragtenstein, Manumissies in Suriname 1832-1863, 1997: p322, nummer 5832.

9 Bron: Heraldisch Bureau Nagtegaal.

[Eerder verschenen in Wi Rutu no. 19 / 2, van juli 2019. P. 35-40.]

1 Trackback/Ping

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter