blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Henry Does 50 jaar publicist

Henry Does, voorheen bekend als Theo Para, is dit jaar 50 jaar publicist. 30 jaar geleden verscheen zijn eerste essaybundel In de schaduw van de Mamabon. Hij leverde daarin scherpe kritiek op de staatsgreep, de militaire dictatuur, de mensenrechtenschendingen, de straffeloosheid en de Binnenlandse Oorlog. Zijn beschouwingen verschijnen ook met regelmaat op deze blogspot.

Henry Does met wijlen Wilfred Lionarons

In zijn voorwoord schreef Albert Helman: ‘Eigenlijk zou ik Theo Para’s analyse graag zelf geschreven hebben, maar miste er de tijd, de begaafdheid en de levenskracht toe. Des te meer verheugt het mij te mogen meemaken dat de pen in langjarige dienst van het droombeeld ‘Suriname’, nu door een veel jongere hand is overgenomen, nog voordat ze geheel en al de mijne is ontvallen’.

Niet lang daarna schonk Albert Helman zijn Surinamebibliotheek aan Henry Does. Daarin vond de laatste het oude, in boekvorm gedrukte proefschrift van de 40-jarige Johan Ferrier De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave.

Op 12 mei j.l. hield Henry Does zijn Johan Ferrier Lezing, in combinatie met columnist Sharda Ganga, over De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave. Does zei daarin blij te zijn met het voorstel voor een Johan Ferrier Leerstoel aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Aan de vooravond van het Slavernij Herdenkingsjaar in Nederland besprak hij ook het initiatief van de Zwarte Jacobines en onderzoekers van het International Institute of Social Studies voor oprichting van een waarheidscommissie die middels openbare hoorzittingen de slavernij en andere koloniale transgressies normatief moet evalueren. De waarheidscommissie zou ook de fundamentele ethische vraag moeten beantwoorden in hoeverre sprake is van een ereschuld.

[bewerkt artikel van Starnieuws, 14 mei 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter