blog | werkgroep caraïbische letteren

Hendrik

door Nico Eigenhuis
Gouverneur H.J. Smidt was een van de vele gouverneurs van Suriname die er slechts korte tijd doorbrachten. Toch maakte hij er een blijvende indruk door het openen van een prominente openbare school die later naar hem vernoemd zou worden: De Hendrikschool.

Hendrik Jan Smidt (1831 – 1917) werd geboren in Assen. Hij werd er archivaris en griffier van de Staten van Drenthe. In 1871 werd hij Tweede Kamerlid voor het district Assen en al snel werd hij minister van Justitie in het kabinet-Kappeyne van de Coppello.

Hierna werd Smidt staatsraad, en in 1885 werd hij aangesteld als Gouverneur van Suriname. Het was in de hectische periode van het aantrekken van contractanten die vroeg om de nodige coördinatie, waaronder op het gebied van onderwijs.
In 1888 ging Smidt terug naar Nederland. Hierna maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen. In 1891 werd hij opnieuw minister van Justitie, waarna hij de Faillissementswet tot stand bracht.

De aan de Gravenstraat -thans Henck Arronstraat-gevestigde Hendrikschool werd in 1887 opgericht op initiatief van Herman Daniel Benjamins (1850-1933), die van 1878 tot 1910 verantwoordelijk was voor het onderwijs in Suriname. In die rol propageerde hij het Nederlands, op basis van de in 1877 ingegane nieuwe regeling voor het onderwijs, die hierin voorzag.
De Hendrikschool had oorspronkelijk de naam Gecombineerde school, omdat hierin een drietal particuliere scholen samengingen. Het was de eerste instelling die ook MULO onderwijs zou verzorgen en kent een aantal prominente voormalige leerlingen. Ten tijde van het 25-jarig bestaan in 1912 werd de naam van de Gecombineerde school gewijzigd naar Hendrikschool.

Ontleend aan Facebookpagina Fosten tori nanga histori

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter