blog | werkgroep caraïbische letteren

Heimwee naar eigen authenticiteit

Korte inleiding op twee aspecten van het werk van Tip Marugg, uitgesproken ter gelegenheid van het Theaterfestival Boeli & Tip, georganiseerd door Teatro Luna Blou en de Curaçaosche Kunstkring, gehouden van 10-19 september 2014 in Teatro Luna Blou. Enigszins bewerkt voor Kristòf.

Marugg Verzameld werk

 

Heimwee naar eigen authenticiteit

„Het paradijs is niet hier op aarde gesitueerd. De menselijke geest is geen waterdicht mechanisme, ook geen fossiele cocon die versteend wacht op de paleontoloog die hem zal vinden en ontleden. Een rationeel mens wil niet meeleven zonder meebeleven, hij wil zoeken en vinden, nu. Hij leeft daarom met een grenzeloos heimwee naar zijn authenticiteit en onderweg naar zichzelf speurt hij naar de verdeelsleutel die het raadsel dat hem omringt kan ontrafelen, en die misschien zal passen in het slot van de poort van Eden.”

Bonochi, dama i kabayeronan. Tip Marugg verwoordt zijn levensvisie en poëtica, denk ik, ook in zijn besprekingen van andermans werk, zoals in de openingszinnen van deze inleiding. Ik herhaal: ‘Het paradijs is niet hier op aarde gesitueerd’ en in de laatste zin: ‘de verdeelsleutel die het raadsel dat hem omringt kan ontrafelen, en die misschien zal passen in het slot van de poort van Eden’. Voor Tip gaat een dichter dus op zoek naar het bovenaardse paradijs, via het ontraadselen van de wereld.

Aldus begint een artikel dat binnenkort in Kristòf verschijnt.

on 12.12.2015 at 10:46
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter